TMMOB İZMİR İKK: KÜLTÜRPARK, YEŞİL ALAN OLARAK KORUNMALI

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, düzenlediği basın toplantısıyla, fuar alanının taşınmasının ardından Kültürpark’ın yeşil alan olarak korunması gerektiği görüşünü kamuoyu ile paylaştı.

IMG_8152

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özay Yerlikaya, Kültürpark’ta 200’den fazla türe ait 7.261 ağaç ve çalı bulunduğunu ifade ederek, “Dolayısı ile Kültürpark’ın geleceği tartışmalarında ve tasarılarında sahip olduğu bu önem ve özelliklerin hassasiyetle korunması gerekmektedir. Ancak ülkemiz metropollerinde örneklerini sıkça gördüğümüz üzere tarihi alanların, yeşil alanların hızla yok edilerek betonlaştırıldığı, bizden sonrakilere verilmek üzere bize emanet bırakılan değerlerin rant uğruna bir bir talan edildiği su götürmez bir gerçektir. Aynı kaderi Kültürpark’ın yaşamaması için her platformda tarihi, kültürel değerlerimize, kentimize sahip çıkmanın sorumluluğu ile hareket etme gerekliliğini hatırlatmak meslek odaları olarak öncelikli görevimizdir” diye konuştu. Bu doğrultuda, fuar alanının taşınmasının ardından Kültürpark’ta ‘kongre merkezi’ ya da benzeri işlevlerle yapılaşmaya gidilmesine karşı olduklarını belirten Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Kültürpark’ın geleceği konusunda yaptığı katılım toplantılarına değinmekte de fayda görmekteyiz. Bugüne kadar yapılmış olan 2 toplantıya TMMOB’ye bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası katılım sağlamış ve mesleki açıdan yapılan Kültürpark değerlendirmeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılmıştır. Beklentimiz ve temennimiz bu katılımın gerçek anlamda ve nitelikli bir katılıma dönüşmesini sağlayacak ortam ve şartların yaratılması, tüm görüş ve düşüncelerin kamuoyu ile paylaşılması, bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesidir. Maalesef bu konuda beklentimizin karşılanabildiğini söylemek mümkün değildir.

Bu yüzden burada, 83. Uluslararası İzmir Fuarı’nının henüz sona erdiği bu günlerde  bir kez daha Fuar Alanının İzmir ve İzmirliler için önemini vurgulamak ve neden önemli olduğunun altını çizmek istiyoruz.

  • Fuar alanının temel işlevi fuar ve park alanı olup, yaklaşımda bu temel iki işleve sadık kalınmalıdır. Kültürpark’ın canlanmasına olumlu etkisi olacak küçük el sanatları ve kültürel amaçlı doğrudan tüketiciye yönelik fuarlar esas alınmalıdır.
  • Temel işlevlerle birlikte süreç içerisinde bu temel işlevlerin bir parçası haline gelen ve bütünlenen yardımcı işlevler olarak tanımlanabilecek spor-kültür/sanat-eğlence-lunapark gibi işlevler oluşmuştur. Alanın kültürel değerini taşıyan mevcut işlevlerin sürdürülmesinin sağlanması önem teşkil etmektedir.
  • Mevcut işlevlerin sürdürülmesinde işlevler arası dengenin ve sürekliğinin korunmasına dikkat edilmelidir.
  • Kültürpark’ın hassas ekolojik yapısı mutlak korunmalıdır.
  • Kültürpark’ta yeni işlevlere yer verilmemesi ve kesinlikle yoğunluk arttırıcı kapalı hacim oluşturabilecek her türlü müdahaleden kaçınılması gerekmektedir. İzmir için önemsenen Kongre Merkezi önerisi gibi bir önerinin Kültürpark yerine, kent bütününde ele alınması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu işlevin ihtiyaçları da dikkate alındığında, bu ihtiyaçların karşılanabileceği ve söz konusu işlevle önerildiği alanın kente kazanılmasına katkı koyabileceği nitelikteki bir alanda önerilmesi, gerek fuar alanı gerekse İzmir kenti için faydalı olacaktır.
  • İhtisas fuarlarının Gaziemir’de oluşacak yeni fuar alanına taşınması ile birlikte, bu işleve yönelik mevcut yapıların; yeşil alan/açık alan olarak değerlendirilecek şekilde ele alınması gerekmektedir.”

Yerlikaya’nın ardından söz alan TMMOB İzmir İKK Dönem Sekreteri Melih Yalçın ise alandaki hollerin yıkılarak yerine kongre merkezi yapılması yerine Kültürpark’ın tamamen yeşil alan olarak varlığını sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kültürpark’ın Londra’daki Hyde Park benzeri bir işleve kavuşmasını istiyoruz. Bizim örneğimiz budur. Yeni bir yapılaşmaya karşıyız” dedi.