EFEMÇUKURU’NDA KEŞİF YAPILDI

İzmir’in Efemçukuru köyünde bulunan altın madeninin kapasite arttırımına dair ÇED olumlu raporuna karşı açılan iptal davasına ilişkin bilirkişi incelemesi gerçekleşirken, maden sahasına gitmek isteyen yurttaşların yolu maden çalışanları tarafından kesildi.

IMG_8183

Efemçukuru’nda bulunan ve İzmir’in su kaynaklarını tehdit eden altın madeninin kapasite artışı projesine dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verilmişti. Bu kararın iptali için TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Tabip Odası, EGEÇEP Derneği ve Ahmet Karaçam tarafından açılan davanın bilirkişi incelemesi 17 Eylül 2014 tarihinde yapıldı. İncelemeye katılmak üzere köye giden TMMOB İKK’ya bağlı odaların temsilcileri, EGEÇEP temsilcileri ve yurttaşların yolu maden çalışanları tarafından araçlarla yol kapatılarak kesilirken, yolu kesenler maden alanına girilmesine izin vermeyeceklerini belirttiler. Maden alanına ulaşmak isteyenlerin jandarmaya başvurmasının ve jandarmanın olay yerine gelmesinin ardından yol açıldı. Bilirkişi heyetinin madene ulaşmasının ardından farklı noktalarında incelemeler yapılırken, madenin farklı yerlerinden numuneler alındı. Burada TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına bir açıklama yapan Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Helil İnay Kınay, kent için büyük önem taşıyan ve İZSU’nun stratejik planlarında 21,5 milyon metreküp su temini amacı ile kullanmayı planladığı Çamlı Barajı havzasında gerçekleştirilen her türlü kirletici faaliyete karşı koymaya devam edeceklerini ifade etti.

IMG_8185

 

IMG_8188