TMMOB İZMİR İKK, TORBA YASAYA KARŞI YÜRÜDÜ

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Türkiye’nin çeşitli illeri ile eş zamanlı olarak torba yasaya karşı bir yürüyüş gerçekleştirerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne siyah çelenk bıraktı.

IMG_9768

 

Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü torba yasayı protesto etmek amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yürümek üzere MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi önünde toplanan TMMOB üyelerinin yürüyüşü polis tarafından engellenmek istendi. Yürüyüşün başlamasına izin vermeyen polis ile TMMOB ve çeşitli meslek örgütü temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda polis barikatının kaldırılmasının ardından TMMOB üyelerinin yürüyüşü başladı. Yürüyüşe DİSK, KESK, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu’nun yanı sıra çeşitli demokratik kitle örgütü ve parti üyeleri de destek verdi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüşte “TMMOB halktır, torbaya sığmaz”, “Mühendisler, mimarlar susmadı, susmayacak”, “AKP yasanı al başına çal” gibi sloganlar atıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önüne gelindiğinde TMMOB İzmir İKK adına basın açıklamasını İKK Dönem Sekreteri Melih Yalçın yaptı. Yalçın açıklamasında, AKP iktidarının gündeme getirdiği torba yasanın imar, yapılaşma, meslek alanları ve çalışma hayatında önemli değişiklikler getirdiğini ifade ederek, “Tabii ki son torbanın içinde AKP’nin rant politikalarının önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB de var. Çünkü TMMOB ve Odaları; AKP’nin kentler üzerindeki oyununa karşı durdular, ‘Kentsel dönüşüm’ adı altında ‘rantsal dönüşüme’ karşı çıktılar. Çünkü TMMOB ve Odaları; yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla AKP’nin ormanları, kıyıları, meraları; suyumuzu, toprağımızı yağmalamasının önünde durdular. Çünkü TMMOB ve Odaları; bu ülkenin yağmalanmasına, talan edilmesine, yandaşlara peşkeş çekilmesine karşı, kamu yararı için mücadele ettiler. Çünkü TMMOB ve Odaları; iş cinayetlerine, taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce işyerinde direnen işçilerle bir arada oldular” diye konuştu. İktidarın, yıllardır çeşitli yöntemlerle TMMOB ve bağlı odalarını ele geçirmeye çalıştığını, fakat bunda başarılı olamadığını söyleyen Yalçın, “Şimdi yasasını değiştirerek TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve mimar ve şehir plancılarının toplumdan yana gür sesini kesmek istiyorlar. Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; AKP gericiliğine,  piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır. Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır” ifadelerini kullandı. Melih Yalçın, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

IMG_9770

“TMMOB Emek ve Demokrasi güçleriyle birlikte; eşit, özgür, demokratik, barış içinde kardeşçe yaşanan, bilim ve tekniğin aydınlığında yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı’na sesleniyoruz;

Hazırladığınız yasa değişikliği, meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB’nin tüm birikimlerini halkımızın yararına kullanmaya, iktidarınızın yarattığı rant düzenini teşhir etmeye, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam etmemizi engelleyemeyecektir.

Unutmayın ki; siz TMMOB’yi yok etmeye çalışsanız da TMMOB her yerdedir.

TMMOB Soma’da; Ermenek’te, Zonguldak’ta;

TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği’nde, Kaç-Ak Sarayınızda;

TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin’de, Sinop’ta;

TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege’de;

TMMOB, Alakır Vadisi’nde, Artvin Cerattepe’de, Yırca’da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur’da, Bartın’da, Sakarya Karasu’da;

TMMOB, Taksim’de, Gezi’de,

TMMOB, Ovacık’ta, Efemçukuru’nda, Gaziemir’de nükleer atıkların olduğu alanda, Konak tünellerinde, İnciraltı’nda, Urla’da, Karaburun’da

Anadolu’da, kentte, kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerde…

O yüzden size tavsiyemiz şudur: Bu torba yasaları derhal geri çekin.

Çünkü torba yasalarla altyapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, yağmaya izin vermeyeceğiz.

Türkiye’yi de, TMMOB’yi de size teslim etmeyeceğiz. Teslim alamayacaksınız.

TMMOB halktır torbaya sığmaz.”

Yalçın’ın açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kapısına siyah çelenk bırakılarak eylem sona erdirildi.

IMG_9784

 

IMG_9795