CUMHURİYET GAZETESİNE DAYANIŞMA ZİYARETİ

Aralarında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu İzmir’deki çeşitli meslek örgütü ve sendikaların temsilcileri Cumhuriyet Gazetesi İzmir Bürosu’na bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

web

Fransa’da Charlie Hebdo dergisine yönelik gerçekleşen ve derginin 12 çalışanının ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından, derginin karikatürlerini yayımlayan Cumhuriyet gazetesi de tehditlere maruz kalmıştı. İzmir’deki çeşitli meslek örgütü ve sendikaların temsilcileri, Cumhuriyet gazetesi ile dayanışma amacıyla gazetenin İzmir Bürosu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Cumhuriyet Gazetesi İzmir Temsilcisi Serdar Kızık tarafından ağırlanan kurum temsilcileri, basın ve ifade özgürlüğünün en temel haklar arasında olduğunu vurgulayarak, “Demokrasi, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğünün her zaman yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Her zaman, özgürlüklere tahammülü olmayan iktidarın ve gerici saldırganların karşısında olup, oluşturulmaya çalışılan bu demokrasi dışı atmosferin karşısında yer alacağız” ifadelerini kullandılar. Serdar Kızık da, dayanışma ziyaretinden dolayı kurumlara teşekkür ederken, bu tür birlikteliklerin düşünce ve ifade özgürlüğünün korunması açısından önemini dile getirdi. Ziyarete DİSK, KESK, TMMOB, Türk-İş, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, İzmir Dişhekimleri Odası, İzmir Eczacılar Odası, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve İzmir Veteriner Hekimler Odası temsilcileri katıldı.