TMMOB, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÖNCESİ MEŞALELERLE YÜRÜDÜ

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Ankara’da gerçekleşecek olan TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde bir meşaleli yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

IMG_0142

 

TMMOB’nin 14 Şubat Cumartesi günü Ankara’da gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde başlatılan Ankara yürüyüşü devam ederken, yürüyüşün İzmir ayağında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından meşaleli yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan ÖSYM Bürosu önünde toplanan TMMOB üyeleri, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte, “TMMOB halktır, torbaya sığmaz”, “TMMOB diktaya boyun eğmez”, “Mühendisler, mimarlar susmadı, susmayacak” gibi sloganlar atılırken, yürüyüş sonrasında basın açıklamasını TMMOB İzmir İKK Dönem Sekreteri Melih Yalçın okudu. Yalçın açıklamasında, 8 ayrı koldan başlatılan Ankara yürüyüşünün 3. gününde olunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“AKP iktidarı ülkeyi olağan dışı yöntemlerle, kanun hükmünde kararnameler ile, “torba yasalar” ile, polis cumhuriyeti yöntemleri ve rant tekeli oluşturma yönelimi içinde yönetiyor. Bu yönelimin son ürünleri ‘İç Güvenlik Kanunu Tasarısı’, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’ ve ‘İmar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’dır.

IMG_0147

İmar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, biz mühendis, mimar ve şehir planlamacılarının birliği olan TMMOB’nin Yasası ile imar, iskan,  kültür ve tabiat varlıkları ve çevre yasalarında değişiklik yapmayı amaçlayan bir ‘torba yasa’ tasarısıdır. Bu tasarı, bütün ülkeyi imara yani ranta açan önceki yasa/mevzuat düzenlemelerinin devamı niteliğindedir. Kentlerimizi, ormanlarımızı, tarım arazilerimizi, köylerimizi, meralarımızı, kıyılarımızı, suyumuzu, derelerimizi, bütün doğal çevremizi, tarihi, kültürel ve ulusal varlıklarımızı imar süreci üzerinden rantiye düzeninin arpalıkları haline getirmeyi amaçlamaktadır. Kamuya ait araziler ile halkın evi, dükkanı, arazisi, ‘afet riski altındaki alanlar’ veya ‘riskli alanlar’ diye tanımlanarak ve “kentsel-kırsal dönüşüm” gerekçeleriyle “kamulaştırma”ya maruz kalıp sonra da AKP’nin rant havuzuna, rant tekeline aktarılacaktır. Ayrıca halkın imar girişimlerinden ‘kamu payı’ adı altında bir pay da alınacaktır. Bu, açık ki tam bir soygun ve rantiye düzenidir.

Söz konusu tasarı, biraz önce belirttiğimiz alanlarda bizlerin verdiği mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini kuralsızlaştırmayı, kamusal denetim fonksiyonundan arındırmayı ve rant piyasasına açmayı da hedeflemektedir. Bu nedenle TMMOB’ye bağlı Odalar il odacılığı statüsüne sokularak dağıtılmaya çalışılacak; Odaların mesleki hizmet ve uygulamalarıyla ilgili yönetmelik hazırlama hakkı vesayet altına alınacak, Odaların üzerinde idari ve mali denetim görünümü altında siyasi baskı kurulacaktır.

Bütün bu nedenlerle, Ankara’da toplanacak olan TMMOB Olağanüstü Genel Kurulunda buluşmaya, öfkemizi ve direncimizi haykırmaya; örgütsel birliğimizi, mücadele kararlılığımızı pekiştirmeye gidiyoruz. TMMOB’nin yüzlerce biriminden gelecek olan mühendisler, mimarlar, şehir planlamacıları olarak, 14 Şubat’ta Ankara’da, tek vücut olarak AKP’nin rant ve zorbalık düzenine teslim olmayacağımızı göstereceğiz.

Ülkemizi, halkımızı, mesleğimizi, kentlerimizi, kırsal alanlarımızı, doğal ve tarihi varlıklarımızı sahipleniyoruz. Vahşi kapitalizmin kâr hırsıyla tüm insani ve doğal değerleri tahrip edenlere karşı, bilimin, tekniğin, mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızın bir gereği olarak yürüyor ve mücadele ediyoruz.

Emekten, halktan, ülkemizden yana bütün demokratik güçleri, yürüyüş kollarımıza destek vermeye, gücümüze güç katmaya, toplumsal dayanışmayı örgütlemeye davet ediyoruz.”

IMG_0160