“KALICI SIKIYÖNETİM YASASINA DİRENECEĞİZ”

İzmir’de aralarında TMMOB’nin de yer aldığı sendika ve meslek örgütleri, gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla “İç Güvenlik Paketi”ne direneceklerini belirttiler.

IMG_0201

Hükümetin hazırladığı ve Kamuoyunda ‘İç Güvenlik Paketi’ olarak bilinen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun Tasarısı meclis gündemine gelirken, tasarıya tepkiler de sürüyor. İzmir’de bir basın toplantısı gerçekleştiren ve aralarında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da yer aldığı sendika ve meslek örgütleri, yasanın genel ve kalıcı bir sıkıyönetim yasası olduğunu ifade ettiler. Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında kurumlar adına açıklamayı İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Karademirci Ülkü yaptı. Ülkü, açıklamasında tasarının iki haftalık ertelemenin ardından meclis gündemine geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu yasa tasarısıyla;

  • Polise ve jandarmaya, hâkim-savcı kararı olmaksızın dilediği kişinin üstünü, eşya ve aracını arama,
  • Dilediği kişiyi savcıya haber dahi vermeksizin gözaltına alma ve 48 saate kadar gözaltında tutma,
  • Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine keyfi bir şekilde müdahale etme ve bu eylemlere katılanlara karşı ateş etme yetkisi veriliyor.
  • Cumhuriyet Savcılarının yetkileri vali ve kaymakamlara devrediliyor.

Tasarının yasalaşması halinde, insan hak ve özgürlüklerini Anayasamıza, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı biçimde kısıtlayan vahim sonuçlar doğacaktır.  Yasayla, hâlihazırda vatandaşa yeterli bir hukuki güvence sağlamak bakımından zaten yetersiz olan hâkim ve savcılar, tümüyle devre dışı bırakılmış, tüm yetkileri polise ve idareye devredilmiş olacak. Ayrıca başta toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı olmak üzere, birçok temel hak ve özgürlüğün kullanılması fiilen imkânsız hale gelecek, polisin ateş etme yetkisi daha da genişletilerek, halen her yıl ortalama 30 kişinin sokakta polis tarafından öldürüldüğü ülkemizde, polise adeta katliam yapma yetkisi verilmiş olacaktır.

Bu yasa tasarısıyla, ülkemizde yerleştirilmeye çalışılan dikta yönetimine, muhalifleri sindirmek ve tek adam diktasını tesis etmek üzere imkân tanınıyor, polis devletinin yasal zeminleri hazırlanıyor. Bunun ilk örneklerini yakın zamanda İzmir’de yaşadık. 13 Şubat Bilimsel, Laik Eğitim Boykotu eylemleri sırasında onlarca kişi keyfi bir şekilde gözaltına alındı, bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı.

Bizler aşağıda imzası olan İzmir’deki meslek odaları ve sendikalar olarak diyoruz ki;

Toplumsal güvenliğin sağlanması, özgürlükleri ve insan haklarını kısıtlamakla değil, aksine daha da geliştirmekle mümkündür.

Bu yasa, genel ve kalıcı bir sıkıyönetim yasasıdır.

Kabul etmiyoruz.

Sonuna kadar direneceğiz.”

Açıklanan metne, DİSK, KESK, TMMOB, Türk-İş, Birleşik Kamu-İş, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, İzmir Dişhekimleri Odası, İzmir Eczacı Odası, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve İzmir Veteriner Hekimler Odası imza koydu.

IMG_0199