İÇ GÜVENLİK PAKETİNE KARŞI KİTLESEL AÇIKLAMA

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından, meclis gündemindeki İç Güvenlik Paketi’ne karşı kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi.

IMG_0531

TBMM gündeminde bulunan ve yoğun tartışmalara neden olan İç Güvenlik Paketi’ne karşı, TMMOB, KESK, DİSK, Türk-İş ve İzmir Barosu’nun çağrısıyla kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi. Alsancak Gündodğu Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında kurumlar adına açıklamayı Sevilay Yalçınkaya yaptı. Yalçınkaya açıklamasında, mecliste görüşülen yasa ile Cumhuriyet Savcılarının yetkilerinin vali ve kaymakamlara devredileceğini, polise ve jandarmaya, hâkim-savcı kararı olmaksızın dilediği kişinin üstünü, eşya ve aracını arama, dilediği kişiyi savcıya haber dahi vermeksizin gözaltına alma ve 48 saate kadar gözaltında tutma, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine keyfi bir şekilde müdahale etme ve bu eylemlere katılanlara karşı ateş etme yetkisi verildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

IMG_0535

“Tasarının yasalaşması halinde, insan hak ve özgürlüklerini Anayasamıza, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı biçimde kısıtlayan vahim sonuçlar doğacaktır. Yasayla, hâlihazırda vatandaşa yeterli bir hukuki güvence sağlamak bakımından zaten yetersiz olan hâkim ve savcılar, tümüyle devre dışı bırakılmış, tüm yetkileri polise ve idareye devredilmiş olacak. Ayrıca başta toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı olmak üzere, birçok temel hak ve özgürlüğün kullanılması fiilen imkânsız hale gelecek, polisin ateş etme yetkisi daha da genişletilerek, halen her yıl ortalama 30 kişinin sokakta polis tarafından öldürüldüğü ülkemizde, polise adeta katliam yapma yetkisi verilmiş olacaktır.

Bu yasa tasarısıyla, ülkemizde yerleştirilmeye çalışılan dikta yönetimine, muhalifleri sindirmek ve tek adam diktasını tesis etmek üzere imkân tanınıyor, polis devletinin yasal zeminleri hazırlanıyor. Bunun ilk örneklerini yakın zamanda İzmir’de yaşadık. 13 Şubat Bilimsel, Laik Eğitim Boykotu eylemleri, sırasında onlarca kişi keyfi bir şekilde gözaltına alındı, bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı.

İzmir’deki emek ve demokrasi güçleri olarak diyoruz ki;

Toplumsal güvenliğin sağlanması, özgürlükleri ve insan haklarını kısıtlamakla değil, aksine daha da geliştirmekle mümkündür. Bizler İç Güvenlik Paketi değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz.

Bu yasa, genel ve kalıcı bir sıkıyönetim yasasıdır.

Kabul etmiyoruz, derhal meclisten geri çekilmelidir.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da bu yasaya karşı sokakta sözünü söyleyecektir.

İzmir diktaya boyun eğmeyecek, faşizme teslim olmayacak.”

Etkinlikte, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve itirazların ardından 15 gün sonra serbest bırakılan Onur Kılıç da kısa bir konuşma yaparak yasanın doğuracağı tehlikelere dikkat çekti.

IMG_0528