TMMOB İKK: KONAK TÜNELİ ÇÖZÜM DEĞİL, SORUN VE YIKIM YARATMAKTADIR

TMMOB İzmir İKK tarafından, yapımı tamamlanan ve açılışı gerçekleştirilen Konak Tüneli’ne ilişkin basın açıklaması yapıldı.

IMG_1932

İnşası ‘kaçak’ olarak başlayan ve geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Konak Tüneli’ne ilişkin TMMOB İzmir İl Koordinasyonu tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Tünelin Bahribaba Parkı tarafında bulunan girişi yakınlarında gerçekleştirilen basın açıklamasında TMMOB İzmir İKK adına Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer konuştu. Kocaer, tünelin nazım ve imar planlarına ilişkin Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davaların ret kararı ile sonuçlandığını ifade ederek, “Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalar ve değerlendirmeler dikkate alınmamış, açmış olduğumuz davada ret kararı verilerek, hukuki mücadelemiz haksızlıkla sonuçlanmıştır. Bu haksızlık, kent bütününe yaşatılan sorunlar bütününe dönüşmüş ve bugün geldiğimiz nokta verdiğimiz mücadelenin haklılığını göstermektedir” dedi. Kocaer, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bugün Konak kent merkezinde aktif yaya yolu olarak kullanılan bir alanda, Bahribaba Otobüs durakları ile Kemeraltı Çarşı Bölgesini birbirine bağlayan yaya yolu kesintiye uğramıştır. Kent merkezine yapılan plansız bir tünel ve ona bağlanan dört şeritli karayolu, plansız planlama ve kentsel sorunlara yönelik üretilen günübirlik çözümler ile giderilmeye çalışılmakta ve geri dönüşü olmayan sonuçları ile talana devam edilmektedir.

Konak Tüneli ulaşım sorununu çözen bir niteliğe sahip olmadığı gibi, 1988 yılında yayımlanan Avrupa Yaya Hakları Bildirgesi’ne de aykırıdır. Bildirgede bahsedildiği üzere yayaların motorlu taşıt değil, insan ihtiyaçlarına göre şekillenmiş kent merkezlerinde yaşama hakkının olması, yayaların tam ve engelsiz hareketini sağlayacak biçimde kentsel mekânların düzenlenmesi bir zorunluluktur.

Bu alanda yaşayan kişilerin hayatını bire bir ilgilendirecek ve yaşam alanlarına zarar verecek kentsel/mekânsal bir karar verildiği, her yeni yaşanan sorunla birlikte ortaya çıkmaktadır.

Kentimizin merkezine 4 şeritlik otoyol niteliğinde bir yol yapılarak yaya güvenliğinin tehlikeye girdiği, basından çıkan haberlerle doğrulanmış ve korktuğumuz şeyler gerçekleşerek telafisi imkânsız zararlar doğmaya başlamıştır.

Kentimizin, yaya kullanımının en yoğun olduğu bölgesi olan İzmir’in tarihi kent merkezi ikiye bölünmüş, adeta bir ‘Berlin Duvarı’ inşa edilmiştir.

İlk olarak Damlacık’taki yaşam alanının yok edilmesi, tarihi ve kültürel yıkımlardan sonra şimdi de bir sonraki iddiamız gerçekleşmektedir.

Buradan çok net olarak dile getiriyoruz: İzmir ulaşım ana planı kararı olmayan tünel ve benzeri hiçbir uygulama, kent içi ulaşım sorununa çare olamaz ve ulaşım erişim taleplerine yanıt veremez.

Bugün geldiğimiz noktada, zaten kaçak olarak başlayan Konak Tüneli bağlantı yolu, bu kentte yaşayan tüm halkın yaşamını tehdit etmektedir. TMMOB İzmir İl Koordinasyonu olarak, tünelin varlığının yaratacağı olası zararların sorumlusunun, başta dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım olmak üzere, inşasının önünü açan siyasi iktidarın temsilcileri olacağını kamuoyuna bildiririz.”

IMG_1936