TMMOB İKK: EVKA 5-TOKİ KONUTLARININ OLDUĞU ALAN DERHAL BOŞALTILMALIDIR

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından Çiğli Evka-5/TOKİ konutları bölgesinde meydana gelen heyelana ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:

toki

Çiğli İlçesi Evka-5 ve Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde kalan ve yaklaşık 100 dönümlük alanda oluşan zemin hareketliliğinden pek çok yüksek katlı konut alanının ve bir okulun etkilendiği görülmektedir. Söz konusu alan; yeni konut alanları ihtiyacı gerekçesi ile 1990’lı yıllarda yapılan ilave imar planları ile yapılaşmaya açılmıştır.  İmar planlarının yapıldığı tarihte imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışması bulunmamaktadır. Bölgedeki konutların çoğunluğu ve okul binası TOKİ tarafından üretilmiştir. Zemindeki hareketlilikten en çok etkilendiği görülen yapılar, TOKİ tarafından düşük gelir grubu için üretilen yapılardır. Bu sayede ev sahibi olan ve bu yapılarda yaşayan vatandaşlar halen ev borçlarını ödemeye devam etmektedirler.

Bu bölge bu günlerde heyelan tehdidi ile karşı karşıyadır ve bazı binalarda bu tehdide bağlı olarak sıva çatlakları oluşmuştur. Konuyla ilgili olarak yapılan ön inceleme ve gözlemlerimize ilişkin sonuç ve acil alınması gereken önlemler aşağıda belirtilmektedir. Heyelana ait kapsamlı rapor önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Heyelan sebebiyle binalara ait temiz su ve atık su hatlarında deformasyon meydana gelmiştir. Binaların büyük bölümünün yanı sıra bölgedeki temiz ve pis su hattının da hâlâ kullanılıyor olması nedeniyle deforme olan alt yapıdaki kaçaklar, zeminin gevşemesine ve zemin hareketinin artmasına neden olmaktadır.

TOKİ İlköğretim Okulu ile heyelan sahasında kalan ve daha önce boşaltılma kararı verilmesine rağmen, bu konutlarda oturan düşük gelirli yurttaşların maddi imkânsızlıklar nedeniyle halen terk edemediği konutların atık su ve içme suyu hatları da aynı biçimde deforme olmuş ve kaçak sular zeminin gevşemesine neden olmaktadır.

Alınması gereken acil önlemler:

  1. Evka-5 TOKİ konutları olarak anılan bölgede yaşanan heyelan nedeniyle, burada yaşayan vatandaşlar ciddi bir afet riski altındadır.
  2. Heyelan bölgesindeki konutlar derhal boşaltılmalıdır. Boşaltma ve vatandaşların güvenli binalara yerleştirilme ve kira işlemleri için ilgili kurumların koordineli olarak bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
  3. Bölgedeki temiz su şebekesi kapatılarak, altyapının deforme olmasından kaynaklı olarak zemine temiz ve pis su kaçakları gerçekleşmesi önlenmelidir.
  4. Bölgede yapılaşmaya izin verilmemeli ve derhal gerekli önlemler alınmalı, özellikle alt kısımlarda, heyelan topuk bölgesi olarak adlandırılan kısımda kazılara kesinlikle izin verilmemelidir.
  5. Arazide büyük ölçekli ileri zemin araştırmaları ve deformasyon gözlem istasyonları acilen kurulmalı ve heyelanın gerçek etkisi ve kapsadığı alanlar tespit edilmelidir.
  6. TOKİ İlköğretim Okulu ve konutlarını kaplayan heyelan sahasında vatandaşların psikolojisini bozan, aynı zamanda çocukların oyun oynarken ayaklarını sıkıştırıp kırılma ve yaralanmalarına neden olacak 30 cm. enindeki çatlaklar ivedilikle tekniğine uygun bir şekilde kapatılmalıdır.
  7. TOKİ bu alanda vatandaşa sattığı özürlü malın bedelini iade ederek özür dilemeli ve Anayasamızda belirtilen sosyal devlet olmanın gerekliliğini Çiğli TOKİ Konutlarında yerine getirmelidir.
  8. Son olarak tüm bu acil önlemler alındıktan sonra, geleceğe dair kararların kalıcı hale getirilmesi yönünde yeni hazırlanan imar planlarına esas Jeolojik-Jeoteknik Raporlara istinaden alanın zemin niteliğine göre mevcut imar planlarının revize edilmesi gerekmektedir.