ALSANCAK STADI, TİCARİ FAALİYETLER İÇİN YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLEMEZ

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan Alsancak Stadı’nın durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı ve bir rapor yayımladı. Raporu, açıklama metninin en altında yer alan ekte bulabilirsiniz.

alsancak1

 

20. yüzyıl başlarında ilk modern futbol karşılaşmalarının yapıldığı “Alsancak Stadı”nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tribünlerin ve idari binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle derhal boşaltılması kararını almış olması, yıkım ihalesine ilişkin sürecin basında yer alan haberlerden takip edilebilmesi, boşaltma kararına ilişkin gerekçelerin kamuoyuyla paylaşılmaması ve TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak durumun belirsizliği nedeniyle yeterli inceleme yapmamız engellenmiştir. Hükümetin izlediği rant odaklı politikalar, kent içerisinde ihtiyaç duyulan alanların sebepleri açıklanmaksızın “ben yaptım, oldu” şeklinde bir anlayış ile yok edilmesine neden olmaktadır. Bu anlayış, bölgede yaşayanların, söz konusu stadın asıl kullanıcılarının ve bilimsel ve teknik anlamda her türlü inceleme ile halkı bilgilendirmek konusunda duyarlı meslek odalarının yapılan yıkım, inşai faaliyet vb. uygulamaların dışında tutulması ile devam etmektedir.

Ülkemizin, nüfusu 4 milyona yaklaşan ve üçüncü büyük kenti olan İzmir’in spor alanları ve kentsel/bölgesel yeşil alanlar açısından yetersiz kaldığı kabul edilmekle beraber, yalnızca merkezi yönetimin tek başına karar alması ile bir sonuca ulaşılmasının imkânsız olacağını duyurmak bizlerin görevidir. Son günlerde basında yer alan haberlerde stat yıkım ihalesinin de tamamlanmış olduğundan bahsedilmesi bu basın açıklamasını da zorunlu hale getirmiştir.

İzmir’in, tüm vatandaşlarımızın kullanabileceği kent ölçeğinde spor alanlarına ihtiyacı vardır ve kentimiz aynı zamanda standartlara uygun ve güvenli alanlara ihtiyaç duymaktadır. Ancak günümüz politikaları içerisinde yaşadığımız süreç, kent içerisinde sahip olduğumuz dokuları ve tarihsel bellekte yeri olan alanları yıkıp yok etmek üzerinden şekillenen bir politika izlemekte ve bu doğrultuda kentsel standartlara uygun alanlar oluşturulması yerine var olan alanlar da kaybedilmektedir. Alsancak Stadı konumu itibariyle kent içerisinde ulaşılabilir bir noktada yer almaktadır, ancak ulaşımı sağlayan İşçiler Caddesi’nin araç kapasitesi dikkate alındığında küçük ölçekli bir stat alanı olduğunu söylemek mümkündür.

Spor alanlarının mahalle, semt, ilçe ve kent ölçeğinde çeşitlilik kazanarak üst ölçekli planlarda belirlenmiş olması, daha küçük ölçekli alanların ise uygulama imar planlarında netleştirilmiş olması ve yapılacak uygulamaların bu kapsamda ilerlemesi gerekmektedir. İzmir kent bütününde planlarda belirlenmiş olan yüksek kapasiteli spor alanlarının yapımına başlanmazken, kent merkezinde kalmış olan Alsancak Stadı’nın yıkımının bu şekilde hızlıca gündeme gelmiş ve net gerekçeleri ortaya konmaksızın yalnızca güvenli olmadığı iddia edilerek kapatılmış olması, stadın tekrar stat olarak mı kullanılacağı, yoksa arsa olarak sermayeye pay mı edileceği konusunda endişeleri arttırmaktadır.

Alsancak Stadı’nın ticari amaçlı faaliyetler üzerinden şekillendirilmesinin, stadın tarihsel bellekteki yerine vereceği zararlar ve güvenilir, modern bir stat oluşturmanın tek koşulunun zeminde ticari faaliyetler içeren bir stat kompleksi olmadığı dikkate alınarak, çalışmalarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesini ve planlanan projelerin meslek odaları ve tüm kamuoyuyla paylaşılmasını ısrarla hatırlatırız.

Bu durumun takipçisi olacağımızı ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağımızı, hükümetin bu yıkıcı politikalarını kabul etmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

ALSANCAK STADYUMU İKK RAPORU_2015_1