DAYANIŞMA GÜNÜ’NDE İZMİR’DE BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

IMG_2843

19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen açıklamaya KESK İzmir Şubeler Platformu ve DİSK Ege Bölge Temsilciliği de destek verirken, basın açıklamasını TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın okudu. Yalçın açıklamasında, TMMOB’nin tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin yıldönümünü 2011 yılından bu yana “19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutladığını ve ülke ve meslek alanlarına ilişkin sorunlara dikkat çekmek için alanlara çıktığını ifade ederek, “Ne yazık ki, her 19 Eylül’de yaptığımız açıklamalarımızın içeriği ülkemizdeki sorunlarla beraber ağırlaşıyor. Ülkemiz, 7 Haziran seçimlerinden bu yana Saray merkezli bir irade ile parlamentonun ve Anayasa’nın askıya alındığı karanlık bir girdabın içerisine sürüklenmektedir. İktidar hırsı ile gözlerini kan bürümüş olanlar, ağızlarından kan damlayarak toplumu savaşa ve ölüme davet etmektedir” diye konuştu. Yalçın, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Daha fazla gözyaşı dökmek, daha fazla tabut taşımak istemiyoruz.

Asker, polis, genç, kadın, çocuk cenazelerinin sonu gelmiyor… Ülkenin dört bir yanındaki cenazelerde akan gözyaşlarına artık yüreğimiz dayanmıyor. Biz, ölümleri “senden, benden” diye tasnif etmiyoruz. Bu kirli savaşta ölen tüm canlar için acımız ortak. Her ölümün ardından, binlerce yıldır birlikte yaşadığımız bu topraklarda toplumsal barış ve geleceğimiz adına kaygı duyuyoruz.

IMG_2845

Seçimler sonrasında, bunalımın yeni ve üst bir evresine girildiğini bugün herkes görebiliyor. Kürt sorununda “çözüm süreci”nin bitirilmesi; ölümler ve provokasyonların gündelik olaylar haline gelmesi; PKK’nin tekrar silah kullanma zeminine çekilmesi; Suruç’ta 32 sosyalist gencin katledilmesi; Cizre başta olmak üzere yanıp yıkılmış ilçeler, kentler yaratılması, günlerce süren sokağa çıkma yasaklarıyla oluşan savaş ortamında çocukların da içerisinde yer aldığı onlarca sivilin katledilmesiyle ülkemiz karanlık bir tablonun içine sürükleniyor. AKP, iktidarını korumak için erken seçim, savaş, provokasyon yöntemlerine başvurmaktan çekinmiyor.

Yüreğimize her gün bir kor düşerken, ülkemiz hızla bir iç savaşın eşiğine doğru giderken, saraylarında oturanlar, ölen canların üzerinden milletvekili hesabı yapıyorlar. Ölümleri, adeta birer “reality şov” malzemesine çevirerek ailelerin acılarından prim elde etmeye çalışıyorlar. Bu ülke ve bu halk; AKP’nin 400 milletvekili ve diktatörlük hevesleri için adanacak kurban, oy avcılığında kullanılacak aktör değildir.

Bu yüzden bir kez daha sesimizi barıştan yana yükseltmeliyiz. Bu yüzden savaşa inat “barış” demeliyiz.

Sürecin normalleştirilmesi için, Kürt sorununun şiddetten uzak, barışçı, eşitlikçi, demokratik koşullarda ve bir arada yaşam felsefesine uygun şekilde çözülmesi zorunludur. Tüm kesimlerin bu duyarlılıkla hareket etmesi gerekmektedir.

Ölümler acilen durdurulmalıdır. PKK koşulsuz olarak silahlı eylemlerine son vermeli, devlet ise operasyonlarını durdurmalıdır. Dökülen her damla kan ve yaşanan her ölüm yeni ölümlerin kapısını açmaktadır. Savaş ve şiddet ortamını besleyen, büyüten ve ateşe benzin döken her kim olursa olsun Birliğimiz tarafından şiddetle kınanmaktadır.

AKP faşizmi, savaş ve kaosa karşı toplumsal muhalefetin önündeki en önemli görev; barış dilinin hâkim kılınması, ülkemizin içinde yer aldığı kapitalist cenderenin kırılması ve laikliğin toplumsal hayatın düzenlenmesinde belirleyici olmasının sağlanmasıdır.

TMMOB, bir kez daha güçlü bir şekilde söylüyor; şimdi tam da karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, diktatoryal yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe yaşamayı; savaşa karşı barışı; sömürüye karşı emeği; adaletsizliğe karşı eşitliği savunma zamanıdır. Şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye’de bir arada yaşamı savunma, bunun için mücadele etme zamanıdır.

TMMOB bu yönde toplumsal sorumluklarını yerine getirmeye devam edecektir. TMMOB, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, kendisini siyasetin merkezine koymadan, kimsenin arka bahçesi olmadan, bilimsel-teknik ve toplumsal gerekliliklerin arkasında durarak, emek ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi için özverili pozitif konumunu sürdürecektir.

19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Gününde ülkemiz, halkımız ve geleceğimiz için taşıdığımız sorumluluğun bir gereği olarak bir çağrı daha yapıyoruz. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan ‘Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ne tüm kamuoyunu davet ediyoruz.”

IMG_2852