TMMOB 4. KADIN KURULTAYI 14-15 KASIM’DA İZMİR’DE GERÇEKLEŞECEK

TMMOB 4. Kadın Kurultayı, 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek.

kadin_kurultay

TMMOB’ye bağlı odaların kadın üyelerinin doğal delege olduğu kurultay öncesinde toplam 15 ilde yerel kurultaylar gerçekleştirildi. Bu yerel kurultayların ve yerel kurultaylardan çıkan sonuç raporlarının ve karar önergelerinin değerlendirileceği merkezi kurultayın amacı şöyle belirlenmiştir:

• TMMOB ve bağlı odalarında kadın üyelerin dayanışmasını, örgütlenmesini ve temsiliyetini daha güçlü hale getirmek,
• TMMOB’ye bağlı Odalarda ve Şubelerde Kadın Çalışma Gruplarının yaygınlaştırılmasında etkin olabilmek,
• Meslek seçiminde ve mesleğe hazırlıkta belirleyici olan cinsiyetçi iş bölümü ve toplumsal kabullerin değişimi için, eğitim süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, eğitimin her aşamasında kullanılan cinsiyetçi dil ve bakışın değiştirilmesi için mücadele etmek,
• Çalışma hayatı içinde kadın mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunları belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek ve bu çözüm önerilerinin uygulanması için mücadele etmek,
• Namus kavramının kadın cinselliğiyle özdeş görüldüğü sistemde, kadının töre-namus adı altında baskıya, işkenceye uğraması, öldürülmesi; işyerinde, sokakta, evde taciz, tecavüz ve saldırıya maruz kalması ve faillerin çeşitli adlar altında ceza indimi alması ya da serbest bırakılması konularını gündeme taşımak,
• TMMOB ve bağlı odalarında tüm üyelerinin cinsiyet ayrımcılığına karşı bilinçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığının içselleştirilmesi,
• Meslek ortamının ve demokrasinin olmazsa olmaz güvencesi olan Odalarımıza ve TMMOB’ye sahip çıkmaktır.

TMMOB’da kadın politikalarının belirlenmesi, kadın örgütlenme modelinin oluşturulması ve örgütlülüğünün güçlendirilmesi doğrultusunda önemli adımlar atılmıştır. Amaçlarımızın hayata geçmesi ancak kadınların örgütlülüğü ve dayanışmasıyla mümkün olacaktır.