AÇIĞA ALINAN SÜRENKÖK VE BAKAY’A DESTEK EYLEMİ YAPILDI

Devam eden çatışmalara ilişkin yapılan basın açıklamasına katılarak barış istediği için görevinden uzaklaştırılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün ve Facebook paylaşımları nedeniyle açığa alınan Mahmut Bakay’ın görev yaptığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kitlesel basın açıklaması yapıldı.

Devam eden çatışmalara ilişkin İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan basın açıklamasına katılarak barış istediği için görevinden uzaklaştırılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün ve Facebook paylaşımları nedeniyle açığa alınan Mahmut Bakay’ın çalıştığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kitlesel basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Sürenkök’ün yalnız olmadığı vurgulandı ve görevine iadesi istendi. Sağlık emekçilerinin yanı sıra aralarında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da olduğu İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri bileşenlerinin de katıldığı eylemde Sürenkök’ü hastaları da yalnız bırakmadı.

getimg

SES ve TTB’nin çağrısıyla yapılan ve TMMOB’nin yanı sıra KESK, DİSK ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı eylemde ‘Emek, Demokrasi ve Barış Taleplerine Sahip Çıkıyoruz, Susmuyoruz, Susmayacağız’ ve ‘Değerlerimize, İfade Ögürlüğümüze, Sağlık ve İnsan Haklarına Sahip Çıkıyoruz’ yazılı pankartlar açılırken, ‘Emek ve İfade Özgürdür, Susmayacağız’ yazılı çok sayıda döviz taşındı.

Eyleme Dr. Fatih Sürenkök’ün hastaları ve hasta yakınları da katıldı. Hasta yakınları da ‘Hekimime dokunma’, ‘Dr. Fatih’i bize sorun, biz sizden daha iyi tanırız’ yazılı dövizler açtılar. Eyleme, farklı hastanelerden sağlık emekçileri ve tıp öğrencileri de katıldı.

Eylemde ilk olarak konuşan TTB Merkez Konsey Üyesi Fatih Sürenkök, destekleri için herkese teşekkür ederken, ‘İyi ki sizler varsınız, iyi ki yol arkadaşıyız. Hastalarıma da teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de sayın İzmir Valisi’ne yapıyorum. Benim ne kadar sevilmiş olduğumu gösterdi. Biz İzmir’de kalıcıyız ama sen geçicisin. Acaba sen giderken arkandan bu kadar insan alkışlar mı? O günü göreceğiz. Sayın Oda yönetim kuruluna da ‘teşekkür’ ediyorum. Benim için çok ‘çaba’ sarf ettiler. Benim için sayın oda başkanımız Vali ile görüşmesin. Çünkü Vali’den bir medet ummuyorum. Ben hakkımla buraya geri döneceğim” ifadelerini kullandı.

Valiliğin görevden almasına gerekçe olarak gösterdiği adli soruşturmanın gerçek olmadığını belirten Sürenkök şunları söyledi:

“Elimde hakkımda açılmış bir adli soruşturma olmadığına dair bir belge var. Bu bir iftiradır. Beni en fazla devlet memurluğundan atarlar ama hekimlik yapmama engel olamazlar. Tek üzüldüğüm nokta, bu hastanenin polikliniğinde iki günde bir muayene ettiğim hastalara dairdir. Ama buna tamamen engel olamayacaklar. Ben tekrardan Tepecik’e döneceğim.”

getimg2

Daha sonra basın açıklamasını okuyan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Başkanı Rukiye Çakır da “Genel olarak sendikamız üyesi hekimlerin ve işyeri temsilcilerimizin kaygılarını dile getirmesi üzerine en temel özgürlük olan ifade özgürlüğünü engellemek, yıldırmak, gözdağı vermek, yargısız infazlara girişmek kabul edilemez. Yönetim kademelerinin bu çabaları, üyemiz ve temsilcimiz Dr. Fatih Sürenkök ve Mahmut Bakay üzerinden sağlık emekçilerini yıldırma girişimidir. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bu hukuksuz karardan derhal vazgeçilmesini, üyelerimizin görevlerine başlatılmalarını talep ediyoruz. Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlünün önünde engel teşkil edecek hiçbir antidemokratik uygulamaya izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Çakır’ın ardından konuşan TTB Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Özden Şener ise “Hekimler hastaneye gidemiyorsa, ateş altındaysa, ambulanslar kurşunlanıyorsa, hasta alamıyorsa, hekimler hastanede mahsur kalıyorsa, hastalar hastaneye gidemiyorsa, TTB bunu söyler. Biz sağlık hakkını, Cerattepe’de, Soma’da, Gezi’de de dile getirdik” dedi.

Tepecik’teki açıklamanın ardından kalabalık bir grup Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Sekreterliği’nin önüne gitti. Burada TTB ve SES temsilcileri tarafından yetkililerle bir görüşme gerçekleştirildi.