DOKUNULMAZLIKLAR, BAŞKANLIK HEDEFİNE ARAÇ YAPILIYOR

Bileşenleri arasında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da yer aldığı İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmalarına ilişkin 18 Nisan 2016 tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bileşenleri arasında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da yer aldığı İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması tartışmalarına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube’de düzenlenen basın toplantısında İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın yaptı. Yalçın açıklamasında, başkanlık sistemi hedefinin 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinin yaşandığı dönemde sıklıkla dillendirildiğini ve seçmene yönelik başkanlık sisteminin onayına dair tehditlerin bizzat cumhurbaşkanınca bizzat dillendirilmesine kadar vardığını hatırlattı. “Gelinen süreçte AKP iktidarı, başkanlık sistemini hayata geçirmek için seçmen iradesini yok sayma yolunda adımlar atıyor” diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

dokunulmazlik_basin

“İktidar, milletvekili dokunulmazlıklarının, anayasaya eklenecek olan geçici bir madde ile kaldırılmasını, şu anda mecliste olan fezlekelere ilişkin yargı yolunun açılmasını ve daha sonrasında dokunulmazlık zırhının korumasını amaçlamaktadır. Yapılması amaçlanan düzenlemenin gerçek anlamı açıktır: İktidar, başkanlık sistemine geçiş yolunda elde edemediği çoğunluğa, milyonlarca insanın iradesini temsil eden vekilleri yargı kırbacıyla terbiye ederek, örtülü bir darbe yolu ile sahip olmak, verdiği talimatlar ile başkanlık sistemini fiilen hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taleplerinin karşılığını vermek arzusundadır. Hırsızlıkları, yolsuzlukları dünyaca bilinir olanlar ise, mecliste bu fiillerine ilişkin hiçbir fezleke bulunmadığından dokunulmazlık zırhının ortadan kalkmasından hiçbir şekilde etkilenmeyeceklerdir. Yani bu zırh, sadece muhalefet partilerine mensup vekiller, fikirlerini ifade ettikleri için, demokratik talepleri ve eylemleri nedeni ile yargı kıskacında olanlar için ortadan kalkacaktır. Yargı bağımsızlığından söz edilmesinin mümkün olmadığı günümüz koşullarında, dokunulmazlıklar herkes için ortadan kaldırılsa bile bu durumun sadece iktidar partisinin ayrıcalıklı vekillerine hiçbir etkisinin olmayacağı bilinen bir gerçektir. Bu gerçeklik, AKP milletvekili Galip Ensarioğlu’nun bir televizyon programında sarf ettiği ‘Yasama bizim elimizde, yürütme bizim elimizde, yargı bizim elimizde’ sözleri ile ifadesini bulmuştur.

Dokunulmazlıkların kaldırılması girişimi, iktidarın genelde kendinden olmayan herkese, özel olarak ise Kürt halkına yönelik başlattığı savaşın yeni bir aşamaya geçtiğinin de işaretidir. Demokratik düzene ait elde kalan kırıntıların da yok olmaması adına ülkede yaşayan tüm kesimlerin iradesi, mecliste temsil edilmelidir. Milyonlarca insanın oyu ile seçilmiş, onların iradesini temsil eden milletvekillerini meclisten uzaklaştırmak, yani yasal siyaset yolunu kapatmak demek, çatışmaların, savaşın önünü açmak, ateşe körükle gitmek demektir. Yasal alanın daralması sonucunda artacak çatışmalardan zarar görecek her bir yurttaşımızın vebali, dokunulmazlıkların kaldırılmasını destekleyenlerin boynunda olacaktır. Meclisteki tüm siyasi partilerin, bu durumu göz önünde bulundurarak demokrasi çerçevesinde ve aklıselim karar vermesini umuyoruz.

Dokunulmazlıklar ise, yargının adil kararlar verdiği, adaletin herkes için eşit işlediği bir Türkiye’de kürsü dokunulmazlığı ile sınırlı kalmak üzere kaldırılmalı, milletvekilleri tarafından işleyecekleri her türlü suçta aşılamaz bir kalkan olarak görülmemelidir.

Bizler, İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak, 1994 yılında TBMM’nin önünde milletvekillerinin derdest edilmesiyle şahit olduğumuz ve yasal siyasetin önünü keserek on binlerce insanımızın daha yaşamını yitirmesinde pay sahibi olan görüntüleri bir kez daha görmek istemiyor, demokrasilerde halk iradesine saygının esas olduğunu hatırlatıyoruz. Adaletin herkes için eşit işlemediği bir ülkede bunun aksinin ise ancak darbe ve diktatörlük rejimlerine has uygulamalara bir örnek daha ekleyeceğini vurguluyoruz. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının başkanlık sistemine yönelik bir hamle olduğun hatırlatıyor, İzmirli milletvekillerini ‘hayır’ oyu vermeye davet ediyoruz.”