İZMİR’DE KİTLESEL 1 MAYIS MİTİNGİ

1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Gündoğdu Meydanı’nda miting gerçekleştirildi.

IMG_6462

1 Mayıs işçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda kitlesel bir miting gerçekleştirildi. Mitinge TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun yanı sıra DİSK, KESK, TTB gibi sendika ve meslek örgütleri ile çeşitli demokratik kitle örgütleri ve partiler katıldı. TMMOB İzmir İKK bileşeni odaların üyeleri, Kordon bölgesinde “TMMOB faşizme teslim olmaz” pankartı arkasında toplanırken, odaların öğrenci üyeleri de kortejde yer aldı. TMMOB kortejinin Gündoğdu Meydanı’na gerçekleştirdiği yürüyüşte “TMMOB diktaya boyun eğmez”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” gibi sloganlar atılırken, Gündoğdu Meydanı’nda miting tertip komitesi adına DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı tarafından bir konuşma yapıldı. Sarı, konuşmasında iktidarın asgari ücret oyunuyla aldatılmak istenen işçilerin, özel istihdam bürolarıyla birer köle gibi pazarlanmaya çalışıldığını ifade ederek, “Güvencesiz ve kaçak çalıştırmanın bir sonucu olarak iş cinayetleri artık katliam boyutuna varmış durumda. Her yıl 1500’ün üzerinde işçi iş cinayetlerinde katlediliyor, maden cinayetlerinde olduğu gibi katliamlara kader deyip bu işin fıtratında ölüm var diyen siyasi sorumlular ve bürokratlar hesap vermiyor” dedi. Sarı, doğa talanının, sağlığın ticarileştirilmesinin, eğitimde gericileşmenin, kadına yönelik şiddetin, çatışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

IMG_6464

“Bütün bu karanlık tablo içinde bizim umutlarımızı gerçeklik haline geçirebilecek bir tarihten geliyoruz. Yeter ki isteyelim gelecek işçilerin, emekçilerin, yoksul halk kitlelerinin birleşik sınıf mücadelesindedir. Sınıf mücadelesi tarihi direne direne kazananların tarihidir. AKP karanlığından çıkış işçi sınıfı ve emekçilerin ellerindedir. Çünkü bizler 15-16 Haziran Direnişlerinden, Tariş Direnişlerinden geldik. Çünkü bizler Yeni Çeltek Direnişlerinden, Zonguldak Madenci direnişlerinden, belediye işçilerinin 1992 Büyük Ankara Ölüm yürüyüşlerinden geldik.

Çünkü bizler sendika kurmanın yasak olduğu dönemlerde kamu emekçilerinin sendikalarını kurarak, yapılamaz denilen iş bırakmaları, grevleri yaparak geldik. Çünkü bizler 1 Haziran 2013 Gezi Direnişlerini yaparak yaşayarak geldik. Çünkü bizler metal İşçilerinin direnişi ile korku imparatorluklarını çok yakın zamanlarda titreterek bugünlere geldik. Çünkü bizler 10 Ekim Ankara katliamı sonrası 12-13 Ekimleri yaratarak, direnerek geldir. Çünkü bizler Ege Bölgesinde direnişlerden gelen işçileriz. Çünkü bizler Kürt sorununda demokratik barışçıl çözüm mücadelelerinden geldik. Çünkü bizler Artvin’de Cerattepe direnişlerinden geldik. Çünkü bizler 13 Şubat 2016’da laik bilimsel anadilde eğitim mücadelelerini vererek geldik. Çünkü bizler özgür, bilimsel, demokratik ve özerk üniversite mücadelesinden geldik. Çünkü bizler taciz tecavüz ve kadın cinayetleri politiktir, boyun eğmeyeceğiz mücadelelerinden görkemli 8 Mart 2016 mücadelelerinden geldik.

IMG_6477

Bizler güçlerimizi birleştirdikçe ne saltanat ne saray kalacaktır. Bugün faşizme karşı, emperyalizme karşı sermayenin değil emekçi kitlelerinin yönettiği, halkların eşit haklara sahip bir şekilde, özgür ve kardeşçe yaşadığı, özgürlükçü, demokratik, laik bir Türkiye mücadelesi bizleri beklemektedir. Bu mücadele zafere ulaştığında korku imparatorluklarının yıkıldığını, sırça köşklerinin kırıldığını görecekler ve kaçacak delik arayacaklardır.”

Miting, sanatçı İlkay Akkaya’nın verdiği konser ile sona erdi.

IMG_6478

IMG_6481