TMMOB, DİSK VE KESK’TEN ORLANDO KATLİAMI AÇIKLAMASI

ABD’nin Orlando kentinde gerçekleşen ve 49 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıya ilişkin TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ege Bölge Temsilciliği ve KESK İzmir Şubeler Platformu tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

bayrak

Bilindiği üzere ABD’nin Orlando kentinde bir gece kulübünde gerçekleştirilen saldırı sonucunda 49 kişi hayatını kaybetti. Öncelikle ABD halkının ve yakınlarını kaybedenlerin acılarını paylaştığımızı ifade etmek isteriz. IŞİD üyesi olduğu belirtilen bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı, rastgele bir hedefe yönelik olarak değil, özel olarak seçilmiş bir kesime yöneliktir. Saldırının yapıldığı mekân, ağırlıklı olarak LGBTİ bireylerin bulunduğu bir yerdir. Saldırıda özel olarak, toplumun ezilen kesimlerinden olan LGBTİ bireyler hedeflenmiş, sadece ABD’deki değil, bütün dünyadaki farklı cinsel yönelimlere sahip bireylere gözdağı verilmek istenmiştir. Bu hafta sonu İstanbul’da yapılacak olan Onur Yürüyüşü’ne yönelik tehditler de bu katliamdan bağımsız değildir. Eşitlik, adalet, emek, barış ve demokrasi mücadelesi, LGBTİ bireylerin var oluş mücadelesinden ayrı düşünülemez. LGBTİ bireylerin toplum içindeki varlıklarından, görünürlüklerinden rahatsız olanlar bilmelidirler ki, tüm bu değerlere sahip çıkan bizler, bu değerler için verdiğimiz mücadelenin parçası olan LGBTİ bireylerle de her zaman omuz omuza duracağız.

Diğer yandan bu saldırı, radikal İslam’ın dünya için nasıl bir tehdit haline geldiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Başta IŞİD olmak üzere radikal dinci örgütlerin tüm dünyada faili olduğu cinayetler, kırımlar hepimizin malumu iken, unutmamak gerekir ki bu örgütleri doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyenler, bunlara karşı mücadeleyi sekteye uğratmak isteyenlerin de bu katliamda sorumlulukları bulunmaktadır. Biliyoruz ki, bu örgütlere sonsuz “hoşgörü” ile yaklaşan, 10 Ekim Ankara katliamı başta olmak üzere kanlı eylemlerini engellemek adına adım atmayan ülkemiz iktidarının da Orlando katliamında dolaylı olarak payı vardır.

Ülkemizde LGBTİ bireylere yönelik benzer saldırıların zemininin hazırlandığı uyarısında bulunmayı borç bilirken, hükümeti bir kez daha bu saldırılara karşı etkin önlem almaya, radikal dinci örgütlenmelere göz yummamaya davet ediyoruz. Aynı örgütlenmelerin yok sayılmaya çalışılan, ezilen tüm kesimler için de tehdit oluşturduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Sendika ve meslek örgütleri olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da LGBTİ bireylerin sloganlarına sesimizi katmaya devam edecek, hep birlikte “Susma haykır, eşcinseller vardır” diyeceğiz.

DİSK EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
KESK İZMİR ŞUBELER PLATFORMU
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU