KOCAER’İN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer’in Bornova Belediyesi’nde görev yaptığı birimin ani bir kararla değiştirilmesine ilişkin TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından basın toplantısı gerçekleştirildi.

img_7898

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer’in Bornova Belediyesi’nde görev yaptığı birimin, geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve Kültürpark’ın geleceğine dair kritik önemde olan İzmir Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu toplantısından hemen önce ani bir kararla değiştirilmesine ilişkin TMMOB İzmir İKK tarafından bir basın toplantısı gerçekleştirildi. İzmir Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına TMMOB’ye bağlı odaların temsilcileri de katılırken, basın açıklamasını TMMOB İzmir İKK Dönem Sekreteri Melih Yalçın okudu. Yalçın açıklamasında, Özlem Şenyol Kocaer’in Bornova Belediyesindeki görev yerinin 26 Eylül 2016 Pazartesi günü öğle saatlerinde ‘ani ve alışılmadık bir biçimde değiştirildiğini’ ifade ederek, “Başkan’ın, 27 Eylül 2016 Salı sabahı ‘yeni görev yerinde olması’ talimatı verdiği bilgisi de ayrıca kendisine iletilmiştir. Kocaer’in görev yeri değişikliği talimatının bir gün önce, yani 25 Eylül 2016 Pazar günü mesai saatleri dışında Başkan tarafından verildiği de bilinmektedir” dedi. Kentsel Tasarım uzmanı olan Kocaer’in, kentsel tasarım biriminden alınarak, imar bölümünde görevlendirildiğine dikkat çeken Yalçın, “Bornova Belediyesi, İzmir’de bir meslek odasının Yönetim Kurulu Başkanı olan çalışanı hakkında bu kadar aceleci ve uzmanlığı esas almayan sürgün niteliğinde olan bu kararı neden almıştır” diye konuştu. Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Özlem Şenyol Kocaer, İl Koordinasyon Kurulumuzda kentimize ve bölgemize yönelik birçok projeye ilişkin oluşturduğumuz çalışma gruplarında yer almış, rant politikalarına karşı oluşturduğumuz raporların hazırlanmasında yoğun emeği olmuştur. Bütün bunlar kamu yararı taşıyan kamusal çalışmalardır.

Kendisi, Konak Tünelleri, Mustafa Kemal Sahil Bulvarındaki yeraltı geçidi, İzmir Karşıyaka ve Konak Tramvay projeleri ve son olarak da İzmir Kültürpark konusunda İl Koordinasyon Kurulumuzun oluşturduğu ve kamuoyuyla paylaşılan raporların hazırlanmasında da yer almaktadır. Bu nedenledir ki, Kurulumuzca Mimarlar Odamızın temsilcisiyle birlikte kendisine, İzmir Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen Kültürpark Revizyon Projesi gündemli toplantısını izleme ve raporumuzu kurul üyelerine anlatma görevi verilmiştir. Koruma kurulu toplantısından bir gün önce görev yeri değişikliği ve daha bilgisayarı bile taşınmadan Koruma Kurulu Toplantısının yapılacağı Salı günü sabahı masasında olması talimatı Özlem Şenyol Kocaer’in Koruma Kurulu toplantısına katılmasını engellemek amaçlı mıdır? Yoksa bu durum büyük bir tesadüf müdür?

img_7899

Eğer Özlem Şenyol Kocaer’in uzmanlığı dışındaki bir birime sürgün niteliğindeki bu görev değişikliği yukarıda sözünü ettiğimiz ve muhtemelen yerel yönetimin hoşuna gitmeyen çalışmalarını engellemek içinse, şimdiden söyleyelim, bu çaba boşunadır. Baskıcı ve yok etme amaçlı politikalar nereden gelirse gelsin kabul etmiyoruz. Bornova Belediyesini bu yanlıştan bir an önce dönmeye davet ediyoruz.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulumuz, kentimizin ve yaşam alanlarımızın korunması için AKP’nin rant politikalarına nasıl direniyorsa, aynı amacı çağrıştıran benzer politikalara da direnecek, halkımızın can ve mal güvenliğinin, kültür ve doğal varlıklarımızın korunması için uzmanlık alanları temelinde sözünü söylemek için demokratik tüm yöntemleri kullanacaktır.”