KARABAĞLAR’DAKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB’ye bağlı Odalar ile 540 hektarlık bölümü kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Karabağlar ilçesinden temsilciler düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

whatsapp-image-2016-10-23-at-10-20-12

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’na bağlı uzman odalar tarafından, İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan 540 hektarlık alanda yürütülmek istenen kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaşayanların haklarını idareye (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği ya da ihale ettiği kurum ve kuruluşlara) karşı korumak amacıyla Limontepe Kentsel Dönüşüm Derneği, Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği, Salih Omurtak Kentsel Dönüşüm Derneği, Uzundere Köyü Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği öncülüğünde Karabağlar halkı tarafından kurulmuş olan dernek temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda kentsel dönüşüm alanının 141 hektarlık bölümünde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Eylül ayında onaylanan imar planlarına ilişkin Odaların teknik ve bilimsel görüşleri paylaşıldı. Dernek temsilcileri de, 2012 yılından bu yana sürdürdükleri yaşam alanı mücadeleleri konusundaki mağduriyetlerini Oda temsilcileriyle paylaştılar. Odaların temsilcileri, üçüncü kez değiştirilerek onaylanan imar planına ilişkin önceki planlara yapılan itiraz ve dava konularının daha da arttırıldığını, yeni yasadaki düzenlemelerle birlikte bu alanda yaşayan halkın mağduriyetinin artacağını belirtti. Önceki planlara Şehir Plancıları Odası dava açmış, ancak planın üçüncü kez değiştirilerek tekrardan onaylanması ile yeni bir dava süreci başlamıştı.