KÜLTÜRPARK PLATFORMU’NDAN “KENT SUÇU” UYARISI

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da bileşenlerinden olduğu Kültürpark Platformu, 29 Kasım 2016 tarihinde Kültürpark 9 Eylül kapısında bir basın açıklaması yaparak Kültürpark yanına yapılması planlana gökdelen projesinin “kent suçu” olacağını belirtti.kulturpark_platf

Platform adına açıklama yapan TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, Basmane Çukuru olarak bilinen alana Folkart İzmir Toplu Konut tarafından iş ve ticaret merkezi yapılacağını hatırlatarak, “Turizm, ticaret, ofis ve konut gibi birçok kullanımı içinde barındıran, biri 68, diğeri 49 kat olan iki kulenin bulunduğu bir görsel ile söz konusu gökdelen yapısı İzmir kent gündemine oturmuştur. Söz konusu gökdelenin hemen doğusunda ise Kültürpark bulunmaktadır. Ne tesadüftür ki, bu proje ile İBŞB tarafından yürütülen ve Koruma Kurulu’na onaya sunulan Kültürpark Revizyon Projesi aynı dönemlere denk gelmiştir. Söz konusu projeye ilişkin Kültürpark Platformu olarak kamuoyu ile paylaştığımız itirazlarımıza ilişkin herhangi bir geri dönüş olmamışken Kültürpark’ın hemen yanı başında yükselecek bu yapı ve Kültürpark Projesi’ni birlikte düşündüğümüzde Kongre Merkezi’nin altına getirilmek istenen otopark ve yol bağlantıları ile Kent’in en önemli yeşil alanı Folkart’ın özel bahçesi haline getirilmektedir. Diğer taraftan yapının yapılacağı imar adasının bir cephesi İzmir kentleşme tarihi açısından Cumhuriyet, Lozan, Montrö meydanları ile aynı nitelikte öneme sahip olan 9 Eylül Meydanı’na bakmaktadır. Meydan’ın siluetinin bozulacağı ve Meydan’da bulunan Basmane Garı gibi önemli tarihi değere sahip yapılar üzerinde de ezici bir baskı unsuru oluşturacağı da düşünüldüğünde İzmir’in önemli tarihi miraslarının geleceği açısından kentliler olarak endişelerimiz git gide artmaktadır” diye konuştu. Kamusal alan olarak kullanılan, İzmirliye ait olan bir alanın sermayeye peşkeş çekilmesiyle ortaya kent suçu çıktığını belirten Kocaer, “Geçmişten günümüze kadar gelinen bu süreçte yapılmış olan hatadan dönülmediği gibi bugün geldiğimiz noktada Kültürpark’a 2.500 kişilik kongre merkezi yapmayı planlayarak, Kültürpark’ın fuar Gaziemir’e taşınmışken yakaladığı Behçet Uz’un hayalindeki %80’i yeşil Kültürpark olma şansını aynı ekonomik kaygılarla bir kenara iten Belediye’nin söz konusu kompleks yapının içinde yer aldığını görülmektedir. Başta bu kent suçunun ilgili idare tarafından bir an önce önüne geçilmesini istiyoruz” dedi. Kocaer sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Söz konusu yapının olduğu bölge 19. yüzyıl ortalarında rasyonel ve modernist düşüncelerin ve planlama anlayışının kente aktarıldığı anıt mekân niteliğinde bir kent parçasının içinde bulunmaktadır. Aynı zamanda İzmir’in tarihi boyunca Roma, Osmanlı, Cumhuriyet dönemleri gibi birçok tarihi katmanı barındıran Agora’sından Altınpark’a ve Anafartalar Caddesi’ne kadar Basmane, Kemeraltı bölgelerinde yer alan tarihi değere sahip nitelikli birçok yapının bulunduğu bölge tüm bu özellikleri ile önemli bir turistik değer taşımaktadır. Ancak projenin gerçekleşmesi durumunda
Agora’dan çekilecek fotoğraf karelerine de gökdelen kuleleri girecektir. Agora sadece gezilirken bile ziyaretçiler tarihsellik hissini bütünüyle kaybedecektir. Basmane’yi ekonomik olarak kalkındıracağını söyleyenler, kentin turizmini dinamitlediklerini görmemektedir.

Emsal niteliği taşıyacak bu yapının değerlerimiz üzerinde oluşturacağı rant baskısı ile birçok olumsuz çevresel etkisinin olacağı açıktır.

Bu bölgedeki yoğun dokuya baktığımızda ise yeşil alan miktarının bugün bile karşılanmadığı proje ile öngörülen 5870 kişi için zorunlu ihtiyaç olan 58 bin m2’lik yeşil alanın karşılanması imkânsızdır.

Diğer taraftan kanalizasyon, ortaya çıkacak çöpün taşınması ve depolanması gibi önemli altyapı sorunları da mevcut yapının yetersizliği nedeniyle bir sorun olarak ortaya çıkacak ve bizlerin vergileri ile giderilmeye çalışılacaktır.

Söz konusu projeye ilişkin imar planında geçen 104000 m2’lik inşaat alanının %30’u belediye binasının ve geri kalan 2/3’ü ticaret + turizm alanının yaratacağı araç trafiği ve insan yoğunluğunun bölgenin ulaşımını çıkmaza sokacağı açıktır.
ÇED süreci başlayan proje yukarıda sayılan nedenlerle hukuka, imar mevzuatına, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırıdır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni bu projeye başlamadan dur demeye ve Kültürpark Revizyon Projesini Koruma Kurulu’ndan çekmeye davet ediyoruz.

Bilimden ve akıldan yana demokratik, katılımcı süreçlerle kentine, yaşam alanına, ağacına sahip çıkan kentliler olarak İzmirli’nin daha iyi projelere layık olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. Kentine yaşam alanına, pakına ve tarihi değerlerine sahip çıkmak adına Kültürpark Platformu olarak, kentin birçok yerinde kurulacak imza masalarımızla, tarihi kent merkezimize ve Kültürpark’ın yanı başında dikilecek yapının dava sürecine dâhil olmak için başlatacağımız davacı listemize katılmanız için çağrıda bulunuyoruz.”