TMMOB’DEN VEKİLLERE ANAYASA MEKTUBU

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu bileşeni 20 Odanın Şube başkan ve temsilcileri tarafından, mecliste devam eden Anayasa değişikliği oylamalarında “ret” oyu kullanılması çağrısıyla, İzmir Milletvekillerine bir mektup gönderildi.

ret

Bildiğiniz üzere, 10 Aralık 2016 tarihinde AKP üyesi 316 milletvekili imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 21 maddelik Anayasa değişikliği paketi, Anayasa Komisyonu’ndan 18 madde olarak çıkmıştır. Komisyonun dokuz gün içinde tüm görüşmeleri tamamlayarak oy çokluğu ile kabul ettiği, Anayasa’nın 58 maddesini değiştiren, 21 maddesini de yürürlükten kaldıran bu torba değişiklik paketi, kamuoyu daha ne getirip ne götürdüğünü tam olarak anlayamadan, yeterince bilgilenemeden TBMM Genel Kurulu’na sunulmuştur.

Oysa Anayasa, sadece devletin örgütlenme biçimini değil, aynı zamanda bütün yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini hukuki güvence altına alan bir metindir. Dolayısıyla Anayasa değişikliği iktidarın oy çokluğuna dayalı basit bir usul işlemi değildir. Demokratik bir anayasa elde edebilmek için, ancak metin üzerinde toplumun tüm kesimlerince özgür koşullarda tartışılarak uzlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle hazırlanışı ve değiştirilmesinde açıklık, şeffaflık, katılımcılık ve sağlıklı tartışma zeminleri yaratılması esastır. Maalesef önümüzdeki değişiklik teklifi bu özelliklerden yoksundur.

Demokratik ülkelerde herhangi bir yasa değişikliğinde bile üniversitelerin, aydınların, demokratik kitle örgütlerinin, meslek kuruluşlarının ve sendikaların görüşleri alınır. Ama maalesef bu Anayasa değişikliği çalışmaları, gerçekte, parlamentoda grubu bulunan iki siyasi parti ile sınırlı kalmıştır. Söz konusu Anayasa değişikliği gerçekleşse bile meşruiyeti tartışma konusu olacak ve yeni toplumsal gerilimlerin kapısını sonuna kadar açacaktır.

Unutulmamalıdır ki, 1982 Anayasası yüzde 92 oranında oy almasına karşın meşruiyet kazanamamıştır. Üstelik temel hak ve özgürlükler halka oylatılarak yok edilmiş, çoğunluk oyu yani “milli irade” yönünden hiçbir sorunu olmamasına karşın meşruiyeti hep tartışılmıştır. Tarih göstermiştir ki, “çoğunluk oyu” demokrasilerde tek referans olamaz, olduğunda da onun adı ve içeriği artık demokrasi değildir.

Anayasa değişikliğinin maddelerinin oylaması sürerken, muhalefet partileri milletvekillerinin tüm uyarı ve itirazlarına karşın Anayasa’nın 175. maddesinde belirtilen gizli oy şartına iktidar partisi milletvekillerinin uymadığı görülmüştür. Eğer açık hükümlerine, kendisine sadakat yemini etmiş milletvekillerince bile uyulmayacaksa bir Anayasa’ya neden ihtiyaç vardır?

Sizi, kendi kullanacağınız oyun gizli kullanılması ve gizli kullanılmayan oyların ya da gizlilik şartına uyulmayan oylamaların iptali konusunda üzerinize düşen görevi yapmaya davet ediyoruz. Bu davetimize uymamanız Anayasa’yı, ona sadık kalarak görev yapmak için size yetki veren milli iradeyi hiçe saymak ve bu uygulamanın ürünü Yeni Anayasa’yı ilk günden gayrı meşru ilan etmek olacaktır.

Mecliste maddeleri oylanan Anayasa değişiklik paketi çok önemli değişiklikler içermektedir ve tüm bunların hayata geçmesi halinde Türkiye’de rejim değişmiş olacaktır. Değişiklik, Partili Cumhurbaşkanlığı adı altında tek kişilik bir diktatörlüğün kurulmasına olanak tanımaktadır. Zira parlamenter demokratik sistemin temel kıstası olan Yasama-Yürütme ve Yargı’dan oluşan kuvvetlerin ayrılığını ortadan kaldırmakta, Yasama organını Yürütme karşısında işlevsiz ve yetkisiz bırakmakta, Yasama ve Yürütme Organlarının tasarruflarını denetleme görevi olan Yargı organını ise (Anayasa Mahkemesi Üyelerinin neredeyse tamamını, HSYK’nın ise büyük çoğunluğunu atama yetkisini Yürütmenin başı olan Partili Cumhurbaşkanına vererek) doğrudan Yürütmeye bağlamaktadır.

Üstelik farkında olunmayan asıl tehlike ise bu paketin yasalaşması halinde; Partili Cumhurbaşkanı’nın iradesi ve onayı olmadıkça, yasama faaliyeti yolu ile Partili Cumhurbaşkanı sisteminden geriye dönülmesinin imkansız olmasıdır. Bu paket, Türkiye’de bırakın istikrarı sağlaması, var olan kaosu artıracak, halk arasında var olan kutuplaşmayı derinleştirecek, toplumsal barışı yok edecektir.

Yarın birçok şey için çok geç olabilir. Bu tarihi süreç ülkemiz için önemli bir sınavdır. Bu nedenle demokrasi ve toplumsal barışa inanan tüm milletvekillerini bu pakete “HAYIR” demeye davet ediyoruz.

Ülkemizi diktatörlüğe götürebilecek bu değişiklikte payı olacak milletvekillerini ne halkımız, ne de tarih affedecektir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği Koordinatörü Okan ÖZTÜRKMENOĞLU
Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı E. Helil İNAY KINAY
Gemi Makineleri İşletme M. Odası İzmir Şube Başkanı Bora KAYACAN
Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Reha KESKİNOĞLU
Harita ve Kadastro Müh. Odası İzmir Şube Başkanı Mustafa Kubilay YILDIRIM
İç Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Dilara GÜR
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan ERDOĞAN
Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinan ÖZİÇER
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim MURATHAN
Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şube Başkanı Saadet ÇAĞLIN
Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Aykut AKDEMİR
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Güniz GACANER ERMİN
Metalurji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilcisi Orkun KORUK
Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilcisi Ayşegül AKINCI YÜKSEL
Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim ALPASLAN
Orman Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı A. Kenan ÖZTAN
Peyzaj Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Özay YERLİKAYA
Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem ŞENYOL KOCAER
Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Esen Leyla İMREN
Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan ÇİFTÇİ