TMMOB, İZMİR’DEN HAYIR ÇAĞRISI YAPTI

TMMOB Yürütme Kurulu, İzmir’de gerçekleştirdiği referandum gündemli basın toplantısıyla HAYIR çağrısı yaptı.

IMG_0414
TMMOB Yürütme Kurulu, İzmir’de bir basın toplantısı gerçekleştirerek tüm üyelerine ve yurttaşlara referandumda HAYIR oyu verme çağrısında bulundu. Mimarlar Odası İzmir Şubesi İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşen basın toplantısına TMMOB Yürütme Kurulu üyelerinin yanı sıra TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu üyeleri de Oda Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Anayasal düzenin değiştirilmesini amaçlayan bir referandum sürecine zorla sokulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Anayasa değişiklik teklifi, toplum dışlanarak hazırlanmış ve alelacele bir şekilde üzerinde sağlıklı bir bilgi dahi edinilemeden, demokratik ortamlarda özgürce tartışılmadan TBMM’den geçirilmiştir. Oylamalar sırasında Meclis İç Tüzüğü ve Anayasanın bir gereği olan gizli oy esası dahi ihlal edilmiştir.

Yapılmak istenen Anayasa değişikliği, siyasal sistem ve rejimi köklü bir şekilde değiştirmeyi amaçlamakta, toplamda 56 maddeyi kapsamaktadır. Bu değişiklik, iktidarın, iktidarını kalıcılaştırmak ihtiyacını karşılamak içindir.

Anayasa değişikliği, OHAL ve OHAL kararname hukuksuzluğunun hakim olduğu antidemokratik koşullarda dayatılmıştır. Toplumsal muhalefet baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışılmış, basın-yayın organları, dernekler kapatılmış, gazeteciler, belediye başkanları, milletvekilleri cezaevlerine atılmıştır. Aralarında yöneticilerimizin ve üyelerimizin de bulunduğu ilerici, demokrat kamu çalışanları ile bilim insanları ve akademisyenler bütün özlük hakları ellerinden alınarak kamudan ihraç edilmiştir. Muhalefet karalamalara maruz kalmış, HAYIR diyenler “teröre destekle” itham edilmiştir.

IMG_0416

1982 Anayasasının, sıkıyönetim koşullarında hazırlanıp halkoyuna sunulduğu ve yüzde 92 oranı ile onaylanmasına karşın tarih ve toplum önünde hiçbir zaman meşruiyet kazanamadığı unutulmamalıdır.

TMMOB içinde bulunduğumuz süreci; Saray-AKP iktidarının Anayasa ve hukuk ihlalleriyle, ülkemizi ve halkımızı kaosa, krize, çatışmalara, kutuplaşmaya yönlendirdiği tehlikeli bir süreç olarak değerlendirmektedir.

16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan Anayasa değişikliğinde toplumun ve ülkenin temel ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik hiçbir öneri bulunmamaktadır. Aksine parlamenter temsili demokrasi, Meclisin içinden çıkan ve Meclis denetimine tabi Hükümet sistemi, Bakanlar Kurulu, yargı bağımsızlığı, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrılığı ortadan kaldırmaktadır. İktidar sözcülerinin ifadesi ile ‘Hükümet sistemi meclisten kovulmaktadır’. Meclisin yasama ve denetim yetkisi elinden alınmaktadır. Yürütme yetkisi, tek başına Cumhurbaşkanında toplanmakta ve olağanüstü yetkilerle donatılmaktadır.

Partili Cumhurbaşkanlığını öngören bu rejim/sistem değişikliği, tek kişi diktasını getirecektir.

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişiler milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme, TSK’yı kullanma ve daha birçok yetki verilmektedir. Tüm bu değişiklikler, dikta rejiminden başka bir şey getirmeyecektir.

Bu noktada hatırlanmalı ki yürütme güçlerinin tek kişide toplanmasının uzak tarihteki örnekleri mutlakiyetçi, otokratik rejimler; yakın tarihteki örnekleri ise faşist rejimler olmuştur.

TMMOB, ülkemizin içerisine hızla sürüklendiği girdaptan çıkışı için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir ve 16 Nisan’da HAYIR diyecektir.

TMMOB, tüm gücü ile aydınlık günlerin yeşermesi için, ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve meslek alanlarımız için HAYIR diyecektir.

TMMOB, önce üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek, 510.559 üyesine ulaşarak gerçekleri anlatacak ve meslektaşlarımızın HAYIR oyu vermesini sağlayacaktır. Aynı zamanda topluma gerçekleri anlatacak ve Hayır oyu vermeye davet edecektir.

Sofradaki yemekten yaşadığımız konutlara, bindimiz otomobilden kullandığımız iş makinalarına kadar yaşamın her alanında izi olan biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının, özlemini duyduğumuz aydınlık günlerin gelişinde de izi olacaktır.

Dost düşman bilsin ki TMMOB korkmayacak, yılmayacak, karamsarlığa kapılmayacak, umutsuzluğa teslim olmayacak ve karanlık gidişata seyirci kalmayacaktır. Aksine büyük bir cesaretle, dirençle, umutla ve inançla Hayır için tüm gücünü seferber edecektir.

TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, reddetmeye, ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, demokrasiyi kazanmaya, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve Hayır oyu vermeye çağırıyoruz.”

IMG_0430