“HER YÖNÜYLE SEÇSİS” SUNUMU GERÇEKLEŞTİ

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) SEÇSİS Çalışma Grubunca hazırlanan “Her Yönüyle SEÇSİS” başlıklı sunum 17 Mart 2017 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezinde gerçekleştirildi.

secsis-haber-kapak

İzmirlileri Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) konusunda bilgilendirme amacıyla TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulunca düzenlenen etkinliğin açış konuşmasını TMMOB İzmir İKK Dönem Sekreteri Melih Yalçın yaptı.

Ardından konuşan BMO İzmir Temsilcilik Kurulu Üyesi Barış Özel, Odanın SEÇSİS konusundaki çalışmalarının sürdüğünü, varılan noktanın izleyicilere aktarılmasının, izleyicilerden gelecek sorular ve katkılarla sunumun kamuoyundaki kaygıları giderme başarısının sınanmasının kendileri için önemli ve değerli olduğunu söyleyerek katılımcılara teşekkür etti.

Sunumu yapan BMO SEÇSİS Çalışma Grubu Üyesi Hülya Küçükaras, çalışma grubunun amacının kamuoyunu SEÇSİS konusunda aydınlatmak, daha adil ve saydam bir seçim için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), siyasi partilere ve kamuoyuna önerilerde bulunmak olduğunu belirterek, grubun hazırladığı SEÇSİS raporunun önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. Küçükaras, BMO’nun kamudaki bilişim uygulamalarını kamu adına izleme ve denetleme görevini vurguladı. Bu isteklerini YSK ile görüşmelerinde de dile getirdiklerini, kurum temsilcilerinin böyle bir girişimden memnun olacaklarını söylemelerinin, sorulara içtenlikle yanıt vermelerinin olumlu bir çalışma olanağı sağladığını ifade eden Küçükaras, BMO’nun kurumlarla iletişimini tanıdıkları temsilciler aracılığıyla değil, meslek odası olarak kamu adına kurumsal ilişkiler kurarak yürüttüğünün ve kurumsal ilişkilerle bilgi edinildiğinin altını çizdi.

ss1

Seçmen kütüklerinin oluşturulmasından kesin sonuçların açıklanmasına, bilgi sistemi ve insan bileşenin süreçteki yerlerini tek tek açıklayan Küçükaras, SEÇSİS’in iletişim ağı, yazılım, donanım tasarımları ve işletilişi konusunda bilgiler verdi.

Sunumda, kamuoyunda SEÇSİS’le ilgili tartışma ve kaygı yaratan “Adalet Bakanlığı’nın UYAP üzerinden sonuçlara müdahale etmesi”, “dışarıdan sonuçlara müdahale”, “verilerin merkezde değiştirilmesi”, “sistemin başka ülkeden alındığı”, “başka ülkelerin elektronik seçimden vazgeçtiği”, “sistemin sertifikasının olmadığı” yönündeki iddiaların çoğunun yanlış bilgilendirilmeden kaynaklandığı belirtilerek bu konulara açıklık getirildi. Ayrıca sunumda, YSK’nin 2014’ten bu yana taranmış ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sayım sırasında (resmi itiraz süresi içinde) siyasi partilerle elektronik ortamda paylaştığı, sayım sonuçlarındaki değişikliklerin siyasi partilere ulaşan verilerle sağlama yapılarak izlenebileceği, bu yöntemin kaygıları giderdiği açıklandı ve karşılaştırma işleminin sağlıklı yapılması için siyasi partilere sorumluluk düştüğü vurgulandı.

İnsan etmeninin sisteme dâhil olduğu oy kullanma ve sayım süreçlerini ve risk noktalarını tek tek açıklayan Küçükaras, adil, demokratik ve güvenli bir seçim için sağlanması gereken denetim mekanizmalarını ve bu bağlamda BMO’nun YSK’ye, siyasi partilere ve kamuoyuna yönelik somut önerilerini aktardı.

Soru-yanıt bölümünde, yasal mevzuat ve referanduma yönelik uygulama farklılıkları, kaygılara yol açan söylentilere verilecek karşılıklar konuşuldu. Etkinlik bitiminde katılımcılar konunun uzmanlarından doğrudan bilgi aldıkları için memnuniyetlerini ifade ettiler.

ss5