TMMOB İKK, PROVOKASYONA DAİR BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

TMMOB İzmir İKK, 22 Mart günü Ankara’daki TMMOB binası önünde gerçekleşen provokasyona ilişkin basın toplantısı düzenledi.

IMG_0806

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 22 Mart 2017 tarihinde Ankara’da TMMOB binası önünde gerçekleşen provokasyon girişimine dair bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşen basın toplantısında açıklamayı TMMOB İzmir İKK Dönem Sekreteri Melih Yalçın okudu. Yalçın açıklamasında, TMMOB’nin, Anayasa değişikliği referandumu konusunda aldığı Hayır kararını protesto etmek bahanesiyle bazı Bakanlıklar ve TEDAŞ gibi müdürlüklerde idareciler tarafından organize edilen provokasyona bazı mühendis, mimar ve şehir plancılarının zorla götürüldüklerini ifade ederek, “Çalışanlara, ‘TMMOB önünde yoklama alınacağı’ söylenerek ‘herkesin katılması gerektiği’ zorlaması yapılmıştır. Devletin olanakları ve araçları bazı müdürlerin siyasal amaçları için kullanılmıştır. Birlik binamız önüne gelenleri taşıyan TEDAŞ, TEİAŞ gibi kurumların resmi plakalı araçları basın tarafından fotoğraflanmıştır” diye konuştu. Mühendis ve mimarların, TMMOB’nin aldığı “Hayır” kararını protesto ettiği görüntüsü ile organize edilen eyleme bazı AKP milletvekillerinin de eşlik ettiğini ve fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştıklarını söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Organizasyon ilk olarak, 21 Mart Salı günü AKP Keçiören sosyal medya hesaplarından birisi tarafından duyurulmuş ve TMMOB önünde yapılacak eyleme çağrı yapılmıştır. Aynı gün akşamı bu hesaptan yapılan paylaşımlar silinmiştir. TMMOB önünde yapılmak istenen provokasyonun sahipleri ortadadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımız bazı müdürlerin tehditler ile yaptığı çağrılara prim vermemiştir. Ayrıca, TMMOB tarafından bir çağrı yapılmamasına rağmen provokasyon haberini alan meslektaşlarımız Birlik binamız önüne gelerek gerçekleştirilmek istenen provokasyona izin vermemiştir.

Birliğimize karşı girişilen bu provokatif eylemin yukarıdan talimatla yapıldığı, daire başkanları ve idarecilerin meslektaşlarımıza katılmaları yönünde baskı yaptığı açıktır. ‘TMMOB’nin önünde yoklama alınacağının’, ‘katılmayanın defterinin dürüleceğinin’ söylenmesinin nedeni de budur. Ancak tüm bunlara rağmen, bu ülkenin teknik elemanları yani mühendis, mimar ve şehir plancıları bu baskılara boyun eğmemiştir.

IMG_0799

Birlik binamız önünde gerçekleştirilmek istenen provokasyonu şiddetle kınıyoruz.

TMMOB önünde gerçekleşen olay ülke genelinde Hayır diyeceğini açıklayan ve Hayır çalışması yapan tüm kurum, kuruluş ve kişilere yönelik baskıdan bağımsız düşünülemez. Yapılmak istenen şey çok açıktır; Hayır diyenlerin sesi kısılmak, susturulmak istenmektedir.

Ancak bilinmelidir ki aklın ve bilimin yolunda ilerleyen TMMOB diz çökmeyecek, teslim olmayacak, gerçekleri halka anlatmaya devam edecek ve asli vazifesinden asla vazgeçmeyecektir.

TMMOB’nin aldığı Hayır kararına gelirsek;

• Cumhurbaşkanına tek başına yürütme ve yönetme gücünün verilmesine; meclisin yasama/kanun yapma yetkisinin Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin gölgesinde kalmasına Evet mi diyeceğiz?
• Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme yetkisinin yok olmasına Evet mi diyeceğiz?
• Parlamenter sistem ve bakanlar kurulunun ortadan kalkmasına, hükümetin tek kişiden oluşmasına Evet mi diyeceğiz?
• Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olmasına ve tarafsızlığının kalmamasına Evet mi diyeceğiz?
• Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yargılanabilmesinin neredeyse imkânsız hale gelmesine, görevleriyle ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlık kazanmalarına Evet mi diyeceğiz?
• Yargının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olmasına Evet mi diyeceğiz?
• Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilmesine Evet mi diyeceğiz?
• Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı siyasi sorumluluklarının olmamasına Evet mi diyeceğiz?
• Cumhurbaşkanı’na seçilmiş Meclis Başkanının değil atanmış Cumhurbaşkanı Yardımcısının vekâlet etmesine ve tüm yetkileri kullanabilmesine Evet mi diyeceğiz?
• Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, ‘bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir’ hükmünün ihlal edilmesine Evet mi diyeceğiz?
• Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek başına belirlemesine ve yönetmesine Evet mi diyeceğiz?
• Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşkanının almasına Evet mi diyeceğiz?

Bizler, bu ülkenin aydınlık geleceği için ülkemize, halkımıza, laikliğe, cumhuriyete, yaşam alanlarımıza, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımıza, mesleğimize, meslektaşlarımıza, meslek alanlarımıza ve meslek örgütlerimize sahip çıkacak, tüm bu baskı rejimine HAYIR diyeceğiz.

Yargının bir kişiye bağımlı hale getirilmesine, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin talan edilmesine, yaşam alanlarımızın peşkeş çekilmesine, limanlarımızın, fabrikalarımızın, tesislerimizin yok edilmesine karışı çıkacağız, HAYIR’ı dalga dalga büyüteceğiz!

Türkiye’nin dört bir tarafında, yüreği halkı ve ülke sevgisi ile dolu olan meslektaşlarımız ile başlattığımız HAYIR kampanyasına devam edeceğiz; HAYIR’ı dalga dalga büyüteceğiz!

TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında önümüze getirilecek olan Anayasa değişikliğine Hayır diyecektir.

TMMOB, 16 Nisan Anayasa Referandumunda HAYIR diyecek ve ülkemizin karanlığa doğru gidişatına HAYIR demeyi dalga dalga büyütecektir. Bu ülkenin teknik elemanları, bilimi ve tekniği halk yararına kullanmaktan, gerçekleri halkımızla paylaşmaktan asla geri durmayacaktır.

Sofradaki yemekten yaşadığımız konutlara, bindiğimiz otomobilden kullandığımız iş makinelerine kadar yaşamın her alanında izi olan biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının, özlemini duyduğumuz aydınlık günlerin gelişinde de izi ve katkısı olacaktır.

TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, reddetmeye, ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve HAYIR’ı büyütmeye çağırıyoruz.”