ARTIK YETER! VİCDAN VE ADALETE ACİL İHTİYACIMIZ VAR

IMG_2198İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri HDP’nin 15 Ağustos’ta İzmir’de başlatacağı “Vicdan ve Adalet Nöbetini destekleyeceklerini açıkladı. DİSK Ege Bölge Temsilciliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında İzmir Emek Demokrasi Güçleri adına açıklamayı TMMOB İzmir İKK sekreteri Melih Yalçın yaptı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin 15 Ağustos 2017 tarihinde İzmir’de başlatılacak “Vicdan ve Adalet Nöbeti”ni destekleyeceği belirtilerek tüm bileşenleri ile bu nöbete katkı ve katılım sağlanacağı vurgulandı. “Artık Yeter! Vicdan ve Adalete Acil İhtiyacımız Var” başlıklı açıklamaya DİSK ve KESK Temsilcileri de katıldı. Açıklama şöyle:

Ülke olarak çok zor ve hatta tarihimizin en karanlık günlerinden geçiyoruz. Zaten ağır aksak işleyen cumhuriyet ve demokrasinin tüm kırıntılarının yok edildiği “yeni bir devlet inşa” ediliyor.

Toplumun tüm kesimleri baskı altında. Yargı ve diğer devlet kurumları sarayın vesayeti altına alınmış, bir korku imparatorluğu yaratılmakta. İşte böyle bir dönemde tüm toplumun ortak beklentisi adalet ekmek gibi, su gibi çok acil bir ihtiyaçtır. Ancak adalet kendiliğinden ortaya çıkmayacak vicdan sahipleri adaleti tesis edeceklerdir. İşte bu yüzden yıllardır baskı altında her türlü zulmü yaşayan, demokratik ve siyasi bir partinin, Türkiye’nin 3. Büyük partisi olan HDP’nin Adalet ve Vicdan Nöbetine destek verilmesi, sahip çıkılması gerekiyor.

Bugün bu baskının ürünü olarak HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş, Yüksekdağ, belediye eşbaşkanları, milletvekilleri, gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, aydınlar haksız hukuksuz bir şekilde tutuklanıp cezaevinde tutuluyor. Herhangi bir yargı kararı olmadan kamuda çalışan binlerce insan ihraç ediliyor.

Burada bir partinin, toplumun ezilen tüm kesimleri için haysiyet mücadelesi verdiğini görüyoruz. Demokratik siyasetin meşru temsilcilerine vahşice ve intikam duygularıyla ve hukuksuzca saldıran hükümetler ve devletlerin faşist hükümetler, faşizm rejimleri olarak adlandırıldığını biliyoruz. İşte biz de faşizme karşı seslerini daha fazla duyurmaları için, ortak mücadelenin büyütülmesine olan inancımızla destek amacıyla bugün buradayız.

İzmir’de geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz Adalet nöbetlerinde dile getirmiştik. Burada bir kez yineliyoruz:

 • Kıdem tazminatı hakkına iktidarca göz dikilen, taşeronlaştırılan, sendikasızlaştırılan, toplu pazarlık ve grev hakları engellenen, KHK ile işinden atılan, iş cinayetlerine ve açlığa mahkûm edilen işçiler ve emekçiler için adalet istiyoruz.
 • Maruz kaldıkları her türlü ayrımcılığa ve eril şiddete karşı yaşamlarına, kimliklerine ve bedenlerine sahip çıkmak isteyen kadınlar için adalet istiyoruz
 • Ana dilleri, etnik- kültürel kimlikleri ve iradeleri yok sayılan, ayrımcılığa uğrayan, seçilmiş temsilcileri tutuklanan Kürtler için adalet istiyoruz.
 • Mesleklerini icra ettikleri için tutuklanan, baskı gören, üretimleri sansüre maruz kalan gazeteciler için adalet istiyoruz.
 • Dereleri, zeytinlikleri, meraları, kıyıları, dağları, ormanları yandaş şirketlere, ranta ve kâra peşkeş çekilenler için adalet istiyoruz.
 • Yıllardır gözaltında zorla kaybedilen, yargısız infazlara kurban giden evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin, arkadaşlarının akıbetini öğrenmek isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları için adalet istiyoruz.
 • Soma’da katledilen 301 madencinin yakınları için adalet istiyoruz.
 • Roboski’de savaş uçaklarının bombaladığı 17’si çocuk 34 Kürt köylüsünün yakınları için adalet istiyoruz.
 • Suruç’ta, 10 Ekim’de Ankara’da ve daha pek çok yerde bombalı saldırılarla katledilenlerin yakınları için adalet istiyoruz.
 • Sadece barış istedikleri için üniversitelerdeki görevlerine son verilen barış akademisyenleri için adalet istiyoruz.
 • Her zaman görmezden gelinen, homofobiye, ayrımcılığa ve eril şiddete maruz kalan LGBTİ+ bireyler için adalet istiyoruz.
 • İnançlarını ve kültürlerini özgürce yaşayamayan Aleviler için adalet istiyoruz.
 • Sivas katliamının kurbanları için adalet istiyoruz.
 • Yaşamın her alanında görmezden gelinen, yok sayılan gençler için adalet istiyoruz.

Şunu artık çok net ifade etmemiz gerekiyor. Tipik bir faşizm dönemindeyiz.  İşte tüm bu ortak paydada buluşan biz ezilenler, adalet arayanlar, vicdanları ayakta, hak ve hukuku insan olmanın en önemli gereği sayanlar, HDP’nin Adalet talebi etrafında birleşik mücadeleye omuz vermek için buradayız.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 15 Ağustos 2017 tarihinde İzmir’de başlatacağı “Vicdan ve Adalet Nöbeti”ni destekleyecek, tüm bileşenleri ile bu nöbete katkı ve katılım sağlayacaktır.

Bu nedenle “Durmayalım, dur diyelim, faşizmi durduralım” sloganıyla yola çıkan Vicdan ve Adalet Nöbetçilerine katılıyoruz, mücadeleleri mücadelemizdir.

İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ