KÜLTÜRPARK İÇİN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI KARARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark projesine dair Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması yönünde karar verdi.

kulturpark

2. derece doğal sit alanı olan Kültürpark’ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle ilgili TMMOB, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması gerektiği görüşüyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurmuştu. TMMOB, Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark projesi için vaziyet imar plan değişikliğinin, koruma amaçlı imar planı niteliği olmadığı gerekçesiyle, onaylanmasının 2863 sayılı Kanun’a ilgili yönetmelik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı olduğu gerekçesiyle Bakanlığa başvururken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ise Belediye Meclisi onaylı 2004 ve 2005 yıllarından onaylanmış 1/5000 ve 1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin koruma amaçlı imar planı olarak değerlendirilmemesinin konuya ilişkin yargı kararlarını yok sayılması anlamına geleceği ve bu planlar doğrultusunda Kültürpark’ta yıllardır uygulanan projelerin onanmasına ilişkin önceki Kurul kararlarının yine Kurul tarafından inkâr edilmesi sonucu doğuracağını savunmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 11 Ağustos’ta konuyla ilgili kararını verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin yargı kararlarıyla ilgili görüşüne karşın Genel Müdürlük, “mahkeme kararının hazırlanan plan değişikliklerinin koruma amaçlı imar planı olarak kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin usul değerlendirmesine yönelik olmadığı, söz konusu alanda otopark yapımının uygunluğunun planlama ilke ve esasları açısından değerlendirildiğini” belirtti. Buna göre hâlihazırda bütün sit alanına yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı olmadığının göz önünde bulundurulduğuna dikkat çeken Genel Müdürlük, “Koruma Bölge Kurulu’nca, Kurul kararı ile uygun görülecek Koruma Amaçlı İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi sonrasında söz konusu belediyece iletilen Kültürpark’a ilişkin revize projelerin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilmesi gerekiyor” kararı verdi.  Bu kararla, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’a ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı yapması kararı çıktı.