TMMOB İKK’DAN SİT ALANINDAKİ İNŞAATA SUÇ DUYURUSU

Bornova Karaçam Mahallesi’ndeki sit alanında yapılan hukuksuz inşaat çalışmalarının durdurulması için dava açan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, düzenlediği basın toplantısıyla ülke genelindeki sit alanlarının tehlikede olduğunu açıkladı.

karacam_haber

Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi’nde düzenlenen toplantıda sit alanları değişikliği ile rantın önünün açıldığı ifade edildi.

Bornova Karaçam’daki SİT alanında yaptığı imarsız özel eğitim alanı inşaatı yargıya taşındı. TMMOB İzmir İKK, çalışmaların durdurulması için dava açarken yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Açılan davada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sadece 102 ada 123 parsele özel olarak 12.750 m2 yapılaşma hakkı veren dört katlı özel eğitim tesisi yapılmasına yönelik Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulu onayının iptali istendi. Toplantıda, söz konusu onayın bilimsellikten, korumaya ilişkin ilke kararlarından, kamu yararından ve ekolojik ve bütüncül yaklaşımdan tamamen uzak olduğu belirtildi. Ayrıca 1/25000İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında 123 parsel ve çevresi “Ağaçlandırılacak Alan” olarak belirlendiği bilgisi verilirken onayın Çevre Düzeni Planına da aykırı olduğu da belirtildi.

Odalar ayrıca yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulundu. SİT alanındaki inşaatın mevzuatlarda belirlenen usullere aykırı şekilde gerçekleştiğinin ifade edildiği suç duyurusunda kamu görevlilerinin bu duruma göz yumduğu dile getirildi ve haklarında dava açılması istendi.

TMMOB İzmir İKK basın toplantısında yetkililere çağrıda bulundu. Peyzaj Mimarları Odası’nda yapılan basın toplantısında açıklamayı yapan Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özay Yerlikaya, doğal sit değişikliği olan alanların tehlike altında olduğunu belirterek, talanın devlet eliyle yapıldığını vurguladı. Alanla ilgili kurumlarla yazışmaların yapıldığını ancak geri dönüş sağlanmadığını belirten Yerlikaya, inşaatın durdurulmasına yönelik hiçbir iş ve işlem yapılmadığı bilgisini de verdi. Yerlikaya, TMMOB’a bağlı meslek odalarının kamu denetimi yapmasının engellendiğinin de altını çizdi.

İnşaat çalışmasıyla, alanın doğal yapısının bozulması yönünden telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanabileceğini de söyleyen Yerlikaya, “Söz konusu uygulama şu anda; Türkiye’nin dört bir yanında yeniden değerlendirilen tüm doğal sit alanlarının yapılaşma baskısı altında kalması ve söz konusu çalışmanın denetimi sağlanamayacak bir çevre katliamına dönüşmesi açısından referans bir karar niteliğindedir, sonucunda da telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğuracağı açıktır. Doğal sit alanlarının sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi; ancak ranttan, kişisel menfaatten uzak bir biçimde bilimsel gerçeklerle temellendirilen bölgesel çalışmalar ile yapılabilir. Parsel ölçeğinde ya da bütünlükten uzak, parçacıl değerlendirmelerin yapılması doğal alanların korunmasından öte, hızlı bir biçimde yok olmasına neden olmaktadır” dedi.

Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir 1 Nolu Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonuna, hangi koruma–kullanma ilkesine dayanarak bir yapılaşma hakkı verildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ise kurulun ayrıcalıklı imar hakkı kararı hangi kamu yararı gerekçesi ile onaylandığını sordu.  Yerlikaya ayrıca, Valiliğe ve Bornova Belediyesi’ne de “İnşaat çalışmaları onay işleminden önce nasıl başlatılmıştır ve bu konuda yapılan ihbarlara karşı bir işlem başlatılmış mıdır” sorularını yöneltti.

Yerlikaya’nın ardından söz alan TMMOB İKK Dönem Sekreteri Melih Yalçın da, konunun sadece İzmir’e özel bir sorun olmadığını, 1. Derece doğal sit alanlarının ranta açılması doğrultusunda olumsuz örnek tescil edebileceğini belirterek, kamuoyundan ve yetkililerden duyarlılık talep etti.