TMMOB ÜYELERİNE ‘HIRSIZ, KATİL ERDOĞAN’ SLOGANINDAN BERAAT

Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılanan TMMOB İKK Dönem Sekreteri Melih Yalçın ve MMO İzmir Şubesi üyesi Devrim Cem Erturan beraat etti.

beraat_haber

‘Hırsız, Katil Erdoğan’ sloganı atmak suretiyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu işledikleri iddiasıyla İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Dönem Sekreteri ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Melih Yalçın ile Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Üyesi Devrim Cem Erturan, 19 Aralık 2017 tarihinde yapılan 9. duruşma sonunda beraat ettiler.

TMMOB İzmir İKK tarafından, AKP hükümetinin Torba Yasa hazırlığına yönelik tepki göstermek amacıyla 12 Şubat 2015 tarihinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği basın açıklaması ve öncesinde ‘Hırsız, Katil Erdoğan’ sloganı attıkları gerekçesiyle Melih Yalçın ve Devrim Cem Erturan hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettikleri iddiasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Dava kapsamında 11 Kasım 2015 tarihinde yapılan ilk duruşmasının ardından 9. Duruşma sonunda karar açıklandı.

Yalçın ve Erturan savunmalarında, davaya konu olan basın açıklamasını Makina Mühendisleri Odası ve üst birlikleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin örgütsel yapısına ve meslek alanlarına yönelik saldırı anlamı taşıyan bir Torba Yasa’nın hazırlık çalışmalarına karşı mesleklerine, meslek örgütlerine ve ülkelerine olan sorumlulukları nedeniyle gerçekleştirdiklerini ve söz konusu sloganı hakaret kastı ile atmadıklarını, Cumhurbaşkanı’nın söylem ve icraatlarına karşı politik eleştiri amacıyla attıklarını beyan ettiler. Yalçın ve Erturan, eylemliliklerinin Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında özel bir önem atfedilen “ifade özgürlüğü” bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraatlarını talep ettiler.

Sanık avukatları da, kolluk kuvvetlerinin dava açılmasına dayanak yapılan görüntü kayıtlarının usule uygun olmadığını belirterek, bunların delil olarak kabul edilmemesi gerektiğini, siyasetçilere yönelik eleştirilere izin verilen sınırların özel kişilere nazaran daha geniş olduğunun gerek iç hukukumuzda, gerekse uluslararası mahkeme kararlarında yerleşmiş bir ilke olduğunu hatırlattılar ve müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler.

Savunmaların ardından duruşmaya 5 dakika ara veren hâkim, aranın ardından Melih Yalçın ve Devrim Cem Erturan’ın beraatlarına karar verdi.