NE AKADEMİ NE DE EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ BİAT EDECEK

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi ve TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu Dönem Sözcüsü Dilek Karabulut’un görevine son verilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

akademi

Savaş çığırtkanlığına karşı Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden binlerce akademisyenin barışın sesini yükselttiği barış bildirisinin yayımlanmasının üzerinden yaklaşık iki yıl geçmişken, barış akademisyenleri iktidarın hedefi olmaya devam ediyor. Bunun son örneğini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) şahit olduk. 27 Haziran 2017 tarihinde 10 akademisyen ile birlikte DEÜ rektörlüğü tarafından açığa alınan DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi ve aynı zamanda TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu Dönem Sözcüsü olan Dilek Karabulut’un görevine rektörlük tarafından son verildi. Tez danışmanı, Anabilim Dalı başkanı, bölüm başkanı, dekan ve fakülte yönetim kurulunun yeniden atamaya ilişkin olumlu görüşlerine karşın, atama işlemini fırsat bilen DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik’in inisiyatifi ile Karabulut’un görevine son verilmesi, iktidarın barış diyenlere yönelik saldırganlıklarının en son örneklerindendir. Çelik, bu icraatı ile artık bilime dayalı düşünceden ve liyakata dayalı değerlendirme kriterlerinden uzak, akademinin özerkliğini hiçe sayan biçimde sadece sarayın temsilcisi olma vasfı taşıyan rektörlerden biri olduğunu kanıtlamıştır. TMMOB İzmir İKK olarak kendisini bilim insanlığından uzak bu duruşu nedeniyle kınıyoruz.

Son günlerdeki örneklerde de görüldüğü üzere akademisyenleri olduğu gibi savaşa karşı barış isteyen Türk Tabipleri Birliği’ni, TMMOB’yi ve birçok başka kesimi hedefine koyan iktidar, ülkeyi bir bataklığa sürükleyen politikalarının nereye varacağını elbette bilmektedir. Söz konusu politikaların önüne geçmek, ölüm ve gözyaşı getiren savaşsa karşı barışı savunmak ise her yurttaşın olduğu gibi bilim insanlarının, emek ve meslek örgütlerinin öncelikli görevlerindendir. Bu anlamda öncelikle yurttaş, sonra ise bilim insanı ve TMMOB üyesi olmaktan kaynaklı görevini yerine getiren Dilek Karabulut’un yalnız olmadığını, TMMOB örgütlülüğü olarak kendisiyle omuz omuza durduğumuzu, barış isteyen imzasının bizim de imzamız olduğunu belirtmek isteriz.

Her geçen gün hukuku biraz daha ayaklar altına alan iktidar şunu bilmelidir ki, türlü hedef göstermeye, baskıya ve zora karşın ne akademi ne de emek ve meslek örgütleri biat edecek, savaşa karşı barışın, halkları birbirine düşmanlaştırma politikalarına karşı kardeşliğin sesini yükseltmeye devam edecektir. Bugün barış isteyenlere en ağır ve pespaye yöntemlerle saldırarak savaşı ve ölümü savunanlar ise bunun hesabını tarih önünde er geç verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU