BORNOVA BELEDİYESİ’NDEN ÖZLEM ŞENYOL KOCAER’E ANTİDEMOKRATİK BİR MÜDAHALE DAHA

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı Özlem Şenyol Kocaer hakkında görev yapmakta olduğu Bornova Belediyesi tarafından “sosyal medya paylaşımı” gerekçe gösterilerek açılan soruşturmaya ilişkin TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

kocaer

Bornova Belediyesi’nde çalışmakta olan TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı Özlem Şenyol Kocaer hakkında, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın talimatı ile soruşturma başlatılmış ve kendisinden savunması istenmiştir. İncelemeye, Şenyol Kocaer’in “gizli belgeyi izinsiz paylaşması” ve belediye başkanını eleştirerek olumsuz bir tutum sergilemiş olduğu gerekçe olarak gösterilmektedir. İncelemeye konu paylaşım Bornova Belediyesi ile mevcut yetkili sendika arasında imzalanan sözleşmeye eklenen son maddeye ilişkindir. Söz konusu madde ile toplu sözleşmenin getirdiği sosyal denge tazminatına dair çalışanlara birer taahhütname imzalama zorunluluğu getirilmekte, memurların sözleşmede belirtilen sosyal denge tazminatları ile ilgili olası Sayıştay tarafından geri ödeme talebinde memurun bu ödemeyi yapacağını taahhüt etmesi şart koşulmaktadır. Kocaer bu maddenin eklenmesini usulen doğru bulmamış ve kısa değerlendirmesini yapmıştır. Şenyol Kocaer tarafından paylaşılan ve “gizli belge” olduğu iddia edilerek soruşturma sebebi olarak sunulan taahhütname, sosyal medya paylaşımı tarihinden önce sendikanın web sitesinden paylaşılmış ve tüm memurlar web sitesinden sözleşmenin tamamına ulaşabilmiştir. Dolayısıyla gizli belge paylaşımı iddiası tamamen gerçek dışıdır. Aynı zamanda bilindiği üzere devlet memurlarına isnat edilen iddialar ile ilgili, somut ve resmi olmayan kanıtlar üzerinden keyfi olarak savunma talep edilemez.

Hatırlatmak isteriz ki, bugün incelemenin hedefi olan ve daha önce kentsel tasarım uzmanı olarak Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nde çalışan Özlem Şenyol Kocaer’in görev yeri, Kültürpark’a sahip çıkma mücadelesinden ötürü değiştirilmiş, mesleki vasıfları ve liyakatı ile ilgisi bulunmayan uzmanlık alanı dışında bir birimde çalışmaya zorlanmıştı. Bu sefer yalnızca hedef şaşırtılmak istenerek bu mücadelesinin dışında bir paylaşım üzerinden gidilmek istenmiştir. Bizler son soruşturmanın da bu süreçten bağımsız olmadığının farkındayız. Şenyol Kocaer, mesleki kimliğinin ve TMMOB anlayışının gereği olan bir biçimde topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesinden ötürü yaklaşık 1,5 yıldan bu yana mobbing ve baskıya maruz kalmaktadır. Ancak kendisi tüm bu baskılara karşın doğru bildiğini söylemeye, bilimin ve hukukun ışığında, rant politikalarına karşı toplumsal çıkarları, doğal ve kültürel varlıkları savunmaya devam etmektedir.

Bornova Belediye Başkanı Sayın Atila’nın soruşturma adımında gözden kaçmaması gereken bir nokta daha vardır. Siyasi iktidarın yurttaşlara yönelik sosyal medya paylaşımları üzerinden oluşturduğu baskı ortamı ve yargının cezalandırmaları göz önündeyken, özgürlüklerden ve demokrasiden yana olma iddiasındaki ana muhalefet partisi bünyesinde olan bir belediyede, çalışanların sosyal medya paylaşımlarına dair yaptırımda bulunulması düşündürücüdür. Aynı zamanda bilinmelidir ki, çalışanların bu şekilde sosyal medya paylaşımlarının takip ediliyor olması, yine siyasi iktidarın toplumsal ayrışmaya yol açacak ve ahlaki bir çöküşü getirecek muhbirlik davranışını da desteklemektedir. Kendisi de TMMOB üyesi bir mimar olan Olgun Atila’nın bu doğrultudaki tasarrufu, demokrasinin asgari gereklerine aykırıdır, haklar ve özgürlükler alanını kısıtlayıcıdır. İlgili tasarruf, bu nedenle TMMOB anlayış ve ilkelerine ters düşmekte ve ne yazık ki iktidarın baskı politikalarıyla benzerlik ve paralellik taşımaktadır. Bu adım, Şenyol Kocaer’in soruşturmaya konu sosyal medya paylaşımında da belirttiği gibi “korku imparatorluğu”nun uygulamalarının toplumun birçok kesimine sirayet ettiğinin göstergesidir.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak sorunun sadece Özlem Şenyol Kocaer’e yönelik baskı ve mobbing ile sınırlı olmadığını, demokrasi kültürüne ve yönetim anlayışına ilişkin önemli bir sorun ile karşı karşıya olduğumuzu belirtirken, kurulumuzun bileşenlerinden ve emekçilerinden olan Özlem Şenyol Kocaer’in rant ve talan politikalarına karşı mücadelesinde her daim yanında duracağımızı ifade ederken, 8 Mart arifesinde emekçi bir kadına yönelik mobbing uygulamalarının değerlendirmesini kamuoyunun takdirine bırakıyor, kendisinin daha önceki görevine iade edilmesi ve hakkındaki soruşturmanın geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz.