SOMA KATLİAMININ YIL DÖNÜMÜNDE MİTİNG GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soma katliamının 4. yıl dönümünde Soma’da bir miting gerçekleştirildi.

13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen ve 301 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan Soma maden katliamının 4. yıl dönümünde Soma’da bir miting gerçekleştirildi. Mitinge TMMOB üyelerini yanı sıra TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da katıldı. Miting öncesi ise Maden Mühendisleri Odası tarafından Madenci Anıtı’nda bir basın açıklaması yapıldı.

Mitinge TMMOB’un yanı sıra Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği, DİSK, KESK, Sosyal Haklar Derneği ve çeşitli siyasi partiler katıldı. Yürüyüş kortejinin en önünde madenci aileleri tarafından “Acıları Bal Eyledik Yanan Nefeslerle. Somalılar Sizleri Özler Susmayan Nefeslerle” pankartı taşınırken, TMMOB üyeleri de “Kâr Hırsına, İş Cinayetlerine, İşçi Katilerine Tamam” pankartı ile yürüyüşteki yerlerini aldı. Yürüyüş boyunca atılan sloganlarla iş cinayetlerine tepkiler ifade edilirken, yürüyüş sonunda Soma Madenci Anıtı önünde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından madenci aileleri adına Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak konuştu. Çolak konuşmasında, “Soma faciası alınmayan önlemlerin ve formalite denetimlerin sonucu, işçinin sağlığı ve güvenliğinden çok çıkarılan madenin tonunun önemsendiği çalışma koşullarında ve göz göre göre gerçekleşmiş bir katliamdır. 4 yıldır adalet arayışımız sürüyor. Karar aşamasına gelen davada her türlü baskı ve zorbalığa şahit olduk. Dava süreci yukarıdan müdahalelerle çarpıtılmaya çalışılıyor. Gerçek suç örtbas edilmeye çalışılıyor. Dün olduğu gibi bugün de davamızın peşindeyiz. Ve biz bitti demeden bu dava bitmeyecek. Bizler Soma’nın, Ermenek’in, Şirvan’ın nedeni biliyor, sorumlularını tanıyoruz. Sorumlular işçisinden önce çıkarılan madenin tonunu hesaplayan patronlardır. Sorumlular kamusal denetimle yükümlü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Genel Müdürlüğüdür. Sorumlular 301 canımızın ardından sahte gözyaşları döküp verdikleri sözleri tutmayanlardır. Sorumlular maden kazalarına ‘fıtrat’ diyenlerdir. Sorumlular iş güvenliği tedbirlerini yerini getirmeyenlerdir. Sorumlular iktidarlarını işçi kanıyla sulayanlardır, iktidardır” dedi.

Mitingde siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra, DİSK, KESK, TMMOB temsilcileri ve ailelerin avukatları da söz aldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz konuşmasında, Soma katliamının Türkiye’nin en büyük gerçekliği olduğunu belirterek, “Bu cinayetlerin sorumlusu aşırı kâr hırsı ile hareket eden sermaye ve onlara göz yuman iktidardır. Sizleri düşük ücretlere, denetimsizliğe, sigortasızlığa mahkûm edenleri kabul etmiyoruz. İnsanca bir yaşam, güvenli iş, güvenceli iş, refah içinde yaşamak istiyoruz. Bu cinayetlere kayıtsız kalanları affetmeyeceğiz. Yargı sistemindeki adaletsizliği de unutmayacağız” dedi.