TEK ADAM REJİMİNE, NE TMMOB NE DE AKADEMİ BİAT EDECEK

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni’ne TMMOB’a bağlı odaların davet edilmemesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TEK ADAM REJİMİNE, NE TMMOB NE DE AKADEMİ BİAT EDECEK

İktidarın, akademik alanı, üniversiteleri dizayn etmeye yönelik adımları, her geçen gün daha ileri bir aşamaya taşınıyor. İktidar, kendi hedefinde olan kesimlerle üniversitelerin, akademik kadroların, öğrencilerin de ilişkilenmemesi doğrultusunda çabalarken, akademik özerkliği hiçe saymayı sürdürüyor. Buna paralel olarak, rektörlerin artık üniversite bileşenlerince seçilmişlerden değil, cumhurbaşkanınca atanmışlardan oluşur hale gelmesinin yansımalarını da görmeye devam ediyoruz.

TMMOB’ye bağlı odalar olarak, geçmişten beri bütün üniversite bileşenleriyle ilişkilerimizin hem bizim çalışmalarımıza hem de akademik çalışmalara olumlu katkıları olacağı fikrinden hareketle, bu ilişkileri sürekli kılmak için çaba gösterdik. Bu çabalara, bölümlerinden yeni mezun olan mühendis, mimar ve şehir plancılarını mezun olmalarının mutluluk ve gururunu yaşadıkları günlerinde yalnız bırakmamak, onları mezuniyetlerinden dolayı kutlamak da dâhil oldu. Bu çerçevede, yıllardan bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki öğrenimlerini başarıyla tamamlayan genç meslektaşlarımızla mezuniyet törenlerinde buluştuk. Ta ki bugüne kadar. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bu akşam (12 Temmuz Perşembe) düzenlenecek olan mezuniyet töreninde, TMMOB’ye bağlı odaların İzmir Şubelerinden temsilcilerin öğrencilerle buluşmaları, üniversite yönetimince alınan karar ile engellenmiş, buna gerekçe olarak ise “programdaki zaman kısıtlılığı” gösterilmiştir. Her nasıl olduysa, yıllardan bu yana mühendislik meslek örgütlerimizin öğrencilerle buluşması için yeterli olan zaman, bu yıl kısıtlı hale gelmiştir. Bu nedenle, söz konusu engellemeye gerekçe olarak sunulan zaman kısıtlılığının mantıklı bir açıklama olmadığını, ortada “siyasi” bir tercih olduğunu düşünüyoruz. Siyasi bir tercih vardır, çünkü üniversiteler, akademik süreçler artık siyasi çıkar ve beklentilerden bağımsız, özerk işlememektedir. Üniversiteler, tek adam rejiminin en önemli uygulama alanı haline getirilmektedir. 24 Haziran seçimleri sonrasında hızla görüldüğü üzere, tüm ülkenin kaderinin olduğu gibi, üniversitelerin, akademisyenlerin kaderinin de tek adamın iki dudağının arasında olduğu açıktır.  Biliyoruz ki, Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi tek adam rejimi ile zıt düşme endişesiyle hareket etmekte, iktidara biat etmeyen, uzmanlık disiplinleri çerçevesinde doğru ve yanlışları dile getiren TMMOB ile yan yana görünme korkusuyla bizleri öğrencilerden, akademiden tecrit etmeye çalışmaktadır. Ancak bizlerin, meslektaş adayı öğrencilerimizle ve akademisyenler ile bağlarını hiçbir şekilde koparmayacağını, bu bağları kuvvetlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi, iktidarın çabalarının nafile olduğunu kamuoyunun bilmesini isteriz.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak, mezun olacak öğrencilerimize, bugün yanlarında olamayacağımız için üzgün olduğumuzu, ancak tüm meslek yaşamları boyunca asla yalnız kalmayacaklarını belirtirken, kendilerini tebrik eder, meslek yaşamlarında başarılar dileriz.

Ve tek adam rejimine ve onun aracı haline gelenlere hatırlatmayı borç biliriz: TMMOB da, akademi de tek adam rejimine biat etmeyecek!

 TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU