ATİNA’DAKİ FELAKETİN SEBEBİ, RANT ODAKLI YAPILAŞMA VE KEMER SIKMA POLİTİKALARIDIR

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Atina’da meydana gelen ve onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan orman yangınına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Atina yakınlarında meydana gelen ve şu ana dek en az 76 kişinin yaşamını yitirmesi, yüzlerce insanın yaralanması ve birçok kişinin de kaybolması ile sonuçlanan devasa orman yangını, rant odaklı politikaların sonuçlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yangında, yapılaşma doğrultusunda arazi kazanmayı hedefleyen sabotaj ihtimali, hükümet yetkilileri de dâhil olmak üzere birçok kesim tarafından dile getirilmektedir. Bu ihtimal, bize hiç de yabancı değildir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde özellikle de kıyı bölgelerimizde daha önce orman yangınları yoluyla üzerindeki orman örtüsü yok edilen alanların, sonrasında yoğunluklu olarak otel ve yazlık inşası doğrultusunda kullanıldığı herkesçe bilinmektedir. Atina’daki yangında ölümleri arttıran başlıca faktörlerden biri de aynı şekilde çok tanıdıktır. Can kayıpları ağırlıklı olarak, bir tatil beldesi olarak bilinen Mati’de gerçekleşmiştir. Burada gerçekleşen ölümlerin başlıca sebebi ise bölge sakinlerinin, bölgeye turist olarak gelenlerin yangından kaçış yolu bulamamaları, adeta kapana sıkışmalarıdır. Ülkede yapılan yorumlar, kaçış yolu bulunamamasının sebebinin kıyılardaki yoğun yapılaşma olduğu şeklindedir. Ülkemiz ile benzer bir şekilde Yunanistan’da da kıyı kesimleri yapılaşmaya ve dolayısıyla ranta açılmış, yangının kurbanları tek kaçış yolu olan denize ulaşmakta dâhi güçlük çekmiş, yanarak ya da dumandan boğularak yaşamlarını yitirmiştir. Yani bu felaket, ülkemiz için de önemli bir uyarı olmuştur. TMMOB olarak daha önce defalarca yaptığımız uyarıyı yeri gelmişken bir kez daha tekrarlıyoruz: Rant politikalarından vazgeçilsin, kıyılar yapılaşmaya değil, yurttaşların özgürce kullanımına açılsın.

Diğer yandan Atina yangını, Troyka adı verilen Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve IMF üçlüsünün, Yunanistan halkına dayattığı “kemer sıkma” politikalarının sonuçlarından biridir. Ülkenin “kalkınma” maskesi altında on yıllarca borçlandırılmasının ardından yıllardan beri süren ve Yunanistan halkının yaşamını her geçen gün zorlaştıran bu politikalar, kamu harcamalarında kısıtlama esasına dayanmaktadır. Ülkedeki itfaiye hizmetleri ve orman yangınları ile mücadele birimleri de bu kısıtlamalardan payını almış, bu hizmetlerdeki kadrolar azaltılmış, teçhizatlar yıllarca yenilenmemiş, söndürme araçları parkuru genişletilmemiş, eskimiş bir teknoloji ile hizmet verilmeye çalışılmıştır. Bunun sonucu olarak da özellikle orman yangınlarına müdahalede yetersizlikler ortaya çıkmıştır. Son örnekte de görüldüğü üzere orman yangınlarının çok büyük alanlara yayılmasının önüne geçmekte güçlüklerle karşılaşılmıştır. Daha yangın sönmemişken, dün Avro Bölgesi’nde “istikrar” adı altında borçların geri ödenmesinin garantiye alınmasından sorumlu olan Avrupa İstikrar Mekanizması Başkanı Klaus Regling’in, uygulanan ekonomi politikalarının büyüttüğü felaketi görmezden gelerek “Yunanistan, kemer sıkma politikalarının üstüne düşmüyor” açıklaması, Avrupa’nın insan yaşamı-rant ikiliğinde hangi noktada durduğunu gözler önüne sermiştir. Yaşananlar aynı zamanda, ülkemizi beklediği öngörülen kemer sıkma politikalarının ne gibi sonuçlara gebe olduğunu ve bu politikaların sorumluların, olası felaketlerde ne kadar umursamaz olabileceklerini göstermektedir.

TMMOB İKK olarak, kardeş Yunanistan halkının acısını içimizde hissediyor, Yunanistan halkı ile duygudaşlığımızı ifade ediyoruz. Ülkemizdeki yetkilileri ise, rant odaklı yapılaşmanın önünün açılmasının ve kemer sıkma politikalarının felakete yol açan sonuçlarından ders almaya, ülkemizde de son günlerde artan orman yangınlarının büyümesinin önlenmesi için orman yangınları ile mücadele birimlerini güçlendirmeye, özellikle orman rejimi içinde turizm vb. maksatlı yapılaşmanın önünü açacak olan ve geçtiğimiz aylarda orman kanununa eklenen “Ek 16. Madde”sini uygulamamaya ve yürürlükten kaldırmaya, özellikle kıyılarımızı koruma doğrultusunda düzenlemeler yapmaya çağırıyoruz.

 TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU