KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ İZMİR’E İHANETTİR!

İzmir Körfez Geçişi Projesi konusunda mahkeme tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararına ilişkin çeşitli AKP’li isimler ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından yapılan açıklamalara dair TMMOB İzmir İKK tarafından yapılan yazılı açıklama aşağıdaki gibidir.

“Bilindiği üzere TMMOB, EGEÇEP, Doğa Derneği ile seksen beş vatandaşımızın açmış olduğu dava ara kararında Körfez geçişi olarak bilinen projenin ÇED olumlu kararı hakkında İzmir 3. İdare Mahkemesi Yürütmeyi Durdurma Kararı vermişti. Kararı davacılar bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurmuştu.

Ancak kararın açıklanmasından bu yana çeşitli çevrelerden, özellikle de iktidarın İzmir’deki uzantılarından, geçiş/hazine ödemesi garantili bu rant projesine ilişkin hukuki kararı ve yargı bağımsızlığını hiçe sayan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AKP İl Başkanı Aydın Şengül, mahkeme tarafından yetkili kılınan 11 akademisyenin bilimsel kriterlerle değerlendirmeleri sonucunda oluşturduğu rapora dayanan hukuksal karara saygısızlığını dün yaptığı açıklamalarla açıkça ifade etmiştir. Şengül, aralarında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da yer aldığı davacı kurumları hedef alırken, bizleri, projeye alternatif sunmamakla suçlamıştır.

Bu projenin kent içi ulaşıma herhangi faydası olmadığı bilimsel verilerle kanıtlanmıştır. Kentin ihtiyaçları yönelik olmayan, hiçbir bilimsel ve teknik bilgiye dayanmayan, bu tür ‘fikrim geldi’ projelerine alternatif önermeyiz. Ayrıca kendisine şunu bilmesini isteriz. Siz savunduğunuz bu ve benzeri projelerle bu kenti, tıpkı İstanbul’da olduğu gibi yandaşlarınıza yağmalatmaya çalışıyorsunuz. Biz de buna engel olacağız.

Şengül’ün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Çağlar Haspolat’ın açıklamaları da hem kendisinin hukuk mücadelesine yönelik tahammülsüzlüğünü hem de cehaletini gözler önüne sermiştir. Meclis toplantısında söz alan Haspolat’ın, “İzmir’de Makina Mühendisleri Odası tüm projelere karşı geliyor. Katı atık bertaraf tesisine de onlar itiraz etti” sözleri, kendisinin TMMOB yapısından bihaber olduğu ve hukuki mücadeleyi de meşru görmediğinin itirafıdır. Kendisini bildirmek vazifemizdir. Ne Makina Mühendisleri Odası ne de TMMOB’a bağlı herhangi bir odamız katı atık bertaraf tesisine dava açmamıştır. Aksine TMMOB İl Koordinasyon kurulu anılan tesisle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak tesisin yapılabileceğini belirtmiştir.

Ancak yıllardan beri ana muhalefet partisi CHP adına İzmir’i yöneten Aziz Kocaoğlu da iktidar korosuna katılarak rant projesine dair hevesini ısrarla dillendirmeyi sürdürmektedir. Yine belediye meclisi toplantısında “Körfez Geçişi yapılsın diye diye ağzımda tüy bitti” diyen Sayın Kocaoğlu, mahkeme kararını, dolayısıyla İzmir’in geleceğinin korunmasını desteklemek yerine, projenin doğal ve çevresel etkilerinin görmezden gelinerek gerçekleştirilmesini önermektedir.

Aziz Kocaoğlu’na buradan sesleniyoruz. Körfez Geçiş Projesi İzmir’e ihanettir. Bu projeyi destekleyen belediye başkanları da bu ihanete ortak olur ve görev suçu işler. Kendisini, iktidar korosunun muhalefet cephesinden destekçisi olmaktan vazgeçip, kentimizi yağmalama politikalarına  karşı durarak İzmir’in yaşanabilir bir kent olarak kalmasına katkı sunmaya davet ediyoruz.

Ayrıca Kamu gücünü kullanan idarelerin ve kişilerin mahkeme kararını etkisiz bırakmak için mahkeme kararlarına ve bilimsel gerçekler hakkında beyanda bulunmaları suçtur  ve bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı buradan ilan ediyoruz.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak daha önce olduğu gibi, rant politikalarına karşı yaşamın sürdürülebilirliğinden yana olan tüm kesimler adına yürüttüğümüz hukuksal mücadeleden asla geri adım atmayacağımızı, kentimizi, doğamızı ve kamusal çıkarları her ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU