TMMOB ÜYESİ KADINLAR “ŞİDDETE HAYIR” DEDİ

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu, 21 Kasım 2018 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla bir etkinlik düzenleyerek, İzmirli kadın sanatçıların eserlerinden oluşan karma bir sergi, belgesel film gösterimi ve filmin yönetmeni ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu adına serginin açılışında konuşan MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ferda Yamanlar, “Kadınların yaşamın her alanında eşit koşullarda yer alması, karar mekanizmalarında söz sahibi olması,  ötekileştirilmeden var olması için şiddetin ortadan kaldırılması vazgeçilmez önceliğimizdir. Mücadelemizi çoğaltarak sürdürmeye kararlıyız” diye konuştu.

Aysel Özenir, Yeşim Gülseven ve Yeşeren Özsoy’un farklı teknikler kullanarak ürettikleri tablolarının, Fatma Elvin Öztürk ve Dijle Talun’un ise seramik eserlerinin yer aldığı sergi, katılımcılardan yoğun ilgi ve beğeni gördü.

Sergi açılışının ardından, Yönetmen Sezgin Türk’ün, 12 Eylül döneminde yaşananları konu alan ve içlerinden birinin de kendisinin olduğu beş kadının askeri darbe öncesi ve sonrasında başından geçenleri, darbenin üzerinden geçen otuz küsur yıldan sonraki tarihteki yaşamlarını, geçmiş, bugün ve bugünden dönüp geçmişe bakışlarına dair süreci anlattığı “Mamak’ta” adlı belgeseli kadınlar ilgi ile izlendi. Belgesel film gösteriminden sonra gerçekleştirilen söyleşide yönetmen Sezgin Türk, belgesele ve o dönemde yaşananlara ilişkin soruları cevaplarken izleyiciler filmin kendilerinde yaratmış olduğu yoğun duyguları katılımcılarla paylaştılar.

Yönetmen Sezgin Türk, belgeseli çekerken sadece Mamak Askeri Cezaevi’nde yaşananları değil sıkıyönetim ilan edilmeden önceki ve sonraki süreci bir bütün olarak ele almaya çalıştığını ifade etti. Türk, uzun yıllar süren tutukluk döneminden sonra birçok insanın tüm engellere ve yasaklara rağmen hayata sıfırdan başladıklarını ve mücadeleye farklı şekillerde devam ettiklerini belirtti.

TMMOB Merkez Kadın Çalışma Grubu Başkanı Işık Gürbulak’ın da kısa bir konuşma yaptığı etkinlikte, TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu adına açılış konuşmasını Dönem Sözcüsü EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gülefer Mete gerçekleştirdi.

Mete konuşmasında, kadınların çalışma yaşamına katılımlarının az oluşunun kendilerinden kaynaklı bir olanaksızlığın sonucu olmadığını, tarihsel olarak anaerkil yapıdan ataerkil yapıya evrilen süreçte eril, muhafazakâr iktidarların uyguladığı politikaların bir sonucu olduğunu, bu iktidarların kadını, sürekli ev içi işler ile sorumlu tutarak, eğitim ve sosyal haklardan geri kalmasını bir politika olarak hayata geçirdiğini ifade etti.

İktidarların kendi varlıklarını korumak için, eğitim süreçlerini eril bir düzenin ürünü olarak şekillendirirken, din, kültür ve gelenek aracılığı ile ataerkil yapıyı koruyarak, kadını çalışma yaşamının dışına iten politikalar ile ekonomik özgürlüğünü sağlayıp güç kazanmasını engellemiş olduğunu ve engellemeye de devam ettiğini belirten Mete, “Bu sistemin aynı zamanda mağdurları da olan, mühendis, mimar, şehir plancısı kadınların dünyanın, ülkemizin gerçekleri karşısında gereksinimini duydukları ortak mücadele zeminini yaratmak ve çalışmalar yapmak üzere TMMOB İl Koordinasyon Kurulları içinde Kadın Çalışma Grupları oluşturarak, ayrımcı politikalar ile sürekli hakları çiğnenen, toplumsal ve sosyal hayatın, çalışma yaşamının dışına itilmek istenen kadınların kendisi olarak yine kendi sesimiz ile çığlığımızı yükselterek mücadeleye devam edeceğiz. Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınları olarak, şiddet ve ayrımcılık içermeyen eşitliğin, özgürlüğün, barışın, kardeşliğin hüküm sürdüğü başka bir dünyanın mümkün olduğunu biliyor ve umut ediyoruz ki eril, muhafazakar iktidarlara ve onların yandaşlarına rağmen biz kadınlar bunu başarabiliriz.”