TMMOB İKK, TUNÇ SOYER İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir toplantı gerçekleştirdi.

TMMOB İzmir İKK bileşeni odalardan temsilciler, 9 Haziran 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir toplantı gerçekleştirdi. MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’ndeki toplantıda odalardan temsilciler, Tunç Soyer ile uzmanlık alanlarından yola çıkarak kent yönetimine ilişkin görüş ve önerilerini paylaşırken, İzmir’in daha yaşanabilir bir kent olması doğrultusunda birlikte yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu. Toplantıda Soyer, TMMOB’ye bağlı odaların görüşlerine büyük önem verdiğini ifade ederken, benzeri toplantıların her ay gerçekleştirilmesine karar verildi.