TMMOB YEREL KADIN KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB 6. Kadın Kurultayına hazırlık amacı ile düzenlenen İzmir Yerel Kurultayı, 26 Mayıs 2019 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Açılış, TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından hazırlanan TMMOB’ye bağlı odaların İzmir Şubelerinin kadın başkanlarının İzmir Yerel Kurultayı ve TMMOB 6. Kadın Kurultayı’na çağrı videosunun İzlenmesi ile başladı.

Ardından TMMOB İzmir IKK Kadın Çalışma Grubu’nun, kurulduğu tarih olan 2008 yılından bu yana yapmış olduğu çalışmaları içeren tanıtım sunumu İzlendi. Sunumun ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Açılışta TMMOB İzmir IKK Kadın Çalışma Grubu adına konuşan Dönem Sözcüsü Güniz Gacaner Ermin, kadınların çalışma ve toplumsal yaşamda, erkeklere oranla cinsiyetlerinden dolayı farklı konularda olumsuz anlayış, davranış ve tutumlarla karşılaştıklarını ve çalıştıkları işyerlerinde bir taraftan terfilerde ayrımcılığa maruz kalırken, diğer taraftan tacize, şiddete ve mobbinge uğradıklarını belirtti.

Gacaner Ermin, “Biz TMMOB’li kadınlar olarak ‘Kadınlar Örgütlü, TMMOB Daha Güçlü’, ‘Birlikte El Ele, Örgütlüyüz Hep Birlikte’ diyor ve örgütümüze, yaşamımıza ve geleceğimize sahip çıkma kararlılığında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı M. Işık Gürbulak ise konuşmasında, TMMOB 6. Kadın Kurultayı çalışma başlıklarının, TMMOB’de Kadın Örgütlülüğü, Kadına Yönelik Şiddet, güncele ve gündeme dair konular olduğunu belirtti.

Gürbulak, “45. Dönem Kadın Çalışma Grubu olarak programımıza aldığımız ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri’ ile ilgili çalışmalarımıza hız vermeyi ve sizlerin de katkısıyla tüm TMMOB üyelerine yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bir diğer kurumsal kazanımımız olan Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası ( CATS ) yönetmeliği hazırlanarak hayata geçirildi” diyerek konuşmasını tamamladı.

TMMOB İKK Kadın Çalışma Grubu üyesi D.Ferda Yamanlar ise “TMMOB Organizasyon Yapısı” hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, TMMOB’nin kuruluşunun yasal dayanakları, çalışma anlayışı ve organizasyon yapısı hakkında bilgi veren Yamanlar, Şube, Oda, TMMOB organlarında karar mekanizmalarının oluşum süreçlerini anlattı.

Sunumda, 45. Dönem TMMOB yönetim kurulunda 4 kadın, 20 erkek üyenin yer aldığı, ancak denetleme ve yüksek onur kurulunda hiç kadın üyenin bulunmadığı belirtilerek, TMMOB tarihinde hiç kadın başkan olmadığı vurgulandı.

Yamanlar, “TMMOB içindeki kadın örgütlenmesinin hedefi; ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ temelinde bir çalışma ve örgütlenme anlayışının yaşama geçirilmesi ve ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir kadın politikası oluşturulması yönünde farkındalık sağlanmasıdır” dedi.

Konuk konuşmacı KESK Eğitim-Sen Üyesi Çiğdem Oral Murathan “Geleceği Kadınlar Örgütleyecek” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Oral Murathan, 17. yüzyıldan bugüne dünyada kadın örgütlenmelerinin çalışmalarının devam ettiğini ve bu çalışmaların uzun soluklu yılgınlık içermeden devam etmesi gerektiğini belirterek, sendikalar, sivil toplum ve meslek örgütlerinde kadın örgütlenmesinin, yaşanan sorunların çözümünde çok önemli olduğunu vurguladı.

Sunumun ardından öğle arasında canlı müzik performansında İç Mimarlar Odası üyesi Deniz Tezer’in şarkılarına, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası üyesi İrem Erten kemanıyla eşlik etti.

Öğleden sonraki oturumda, oluşturulan 6 masada TMMOB üyesi kadınlar ile odak grup çalışması yapıldı. Bu masalarda konuşulanlardan öne çıkan konu başlıkları, her masanın raportörleri tarafından salonda okunmak suretiyle paylaşıldı. Kurultayın sonuç bildirgesi ve çıkacak önergeler, odak grup çalışmasına ait yapılacak teknik çalışma sonrası paylaşılacak.