TMMOB İZMİR İKK: DEÜ REKTÖRLÜĞÜ NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının “depreme dayanıksız olduğu” gerekçesiyle, rektörlüğün aldığı “fakültenin Tınaztepe Yerleşkesi’ne taşınması” kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

DEÜ REKTÖRLÜĞÜ NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

Balçova ilçe sınırları içinde yer alan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin mevcut binasının depreme dayanıklı olmadığına dair bir rapor nedeniyle fakültenin, üniversitenin Tınaztepe Yerleşkesi’nde bulunan Rektörlük binasına taşınması kararına yönelik haberleri bir süredir basından okuyoruz.

Bununla birlikte gerek öğrencilerin gerekse öğretim üyelerinin konuyla ilgili kaygı, soru ve itirazlarının yer aldığı metinleri sosyal medya başta olmak üzere birçok kanaldan da izliyoruz.

Bugüne kadar herhangi bir yerde bulunmayan ve kamuoyuyla paylaşılmayan fakültedeki binaların depreme dayanıksız olduğuna dair raporun 4 Temmuz 2019 tarihinde sadece sonuç bölümünün sosyal medyada paylaşıldığı görülmüştür. 6 Şubat 2019 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümünde;

“DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi kompleksinde yer alan A, A1, B, C, D1, D2 ve E blok binalarının; Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY 2007) Bölüm 7’ye göre deprem açısından yeterli güvenliğe sahip olmadığı görüşüne varılmıştır. Bu nedenle, söz konusu bu binaların yeterli deprem güvenlik seviyesine getirilmeden kullanılması sakıncalıdır.

Söz konusu binaların deprem güvenliğinin sağlanması için güçlendirme veya yıkılarak yeniden yapılması seçenekleri, her iki durum için yapılacak maliyet karşılaştırmaları sonucunda değerlendirilmelidir” ibaresi yer almaktadır.

GSF, sadece İzmir için değil, yetiştirmiş olduğu sanatçı, yazar ve aydınlar açısından Türkiye’nin önemli ve kadim bir okulu ve değeridir. Bu nedenle fakültenin özenle korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bünyesinde yer alan çeşitli birimlerin gereksinimi nedeniyle çeşitli atölye, tiyatro salonu, donanımlı stüdyolara ihtiyacı olan bir okulun, rektörlük gibi idari bir ihtiyaç planına göre inşa edilen bir binaya taşınmasının eğitim açısından kabul edilemez bir uygulama olduğunu hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin söylemlerinden anlıyor ve onları haklı buluyoruz. DEÜ Rektörlüğü’nün, GSF’nin taşınması konusunda almış olduğu kararları özensiz buluyor ve bir eğitim kurumuna yakışmadığını düşünüyoruz. Bu çerçevede, konuyla ilgili olarak aklımıza gelen soruları kamuoyuyla paylaşma gereği duyuyoruz:

  1. 6 Şubat 2019 tarihinde hazırlanmış olan rapor neden bugüne kadar kamuoyundan, öğrencilerden, akademisyenlerden gizlenmiştir? Konu kamuoyunda bu kadar tartışıldığı için mi raporu açıklamak zorunda kalınmıştır?
  2. Söz konusu inceleme sadece GSF için mi yapılmıştır? Rektörlük, benzer incelemeyi GSF dışında başka binaları için de (örneğin Alsancak’ta bulunan rektörlük binası veya Tıp Fakültesi) yaptırmış mıdır? Yaptırmışsa bu raporların sonuçları ne olmuştur?
  3. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, riskli binaların 2 ay içinde boşaltılıp yıkılmasını zorunlu tutmaktadır. Söz konusu raporda riskli olduğu tespit edilen binaların boşaltılması için neden bu kadar zaman beklenmiştir? Bu süre içerisinde olası bir deprem sonucu meydana gelebilecek can ve mal kaybından Rektörlük sorumlu değil midir?
  4. Bu süre zarfında raporda belirtilen binaların güçlendirilmesine yönelik proje- etüt çalışması yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuç ne olmuştur? Kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?
  5. Madem amacınız fakülte öğrencileri, çalışanları ve akademisyenlerinin can ve mal kaybı yaşamamasıdır, neden bu süreç şeffaf ve kamuoyuna açık bir şekilde yürütülmemektedir? İnsan yaşamını doğrudan etkileyen bu süreç, krize neden olmadan yönetilemez miydi?

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak, DEÜ Rektörlüğü’nü süreci şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütmeye davet ederken, aynı zamanda İzmir kamuoyunca da cevapları merak edilen sorularımıza yanıt bekliyor, yapılacak çalışmalara mesleki uzmanlık alanlarımızdan gelen teknik birikimimizle destek vermeye hazır olduğumuzu ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz.

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU