İEDG: FAŞİZME KARŞI, BARIŞ VE DEMOKRASİ İÇİN OMUZ OMUZA

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasının ardından İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından kayyum atamalarına karşı yapılmak istenen basın açıklaması, İzmir Valiliği’nin kent genelinde ilan ettiği 10 günlük basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağının ardından DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nde basın toplantısı şeklinde gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde DİSK Ege Bölge Temsilciliği önünde toplanan yurttaşlar, kayyum atamasını ve valilik yasağını sloganlarla protesto ederken,  İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri açıklamayı DİSK Ege Bölge Temcilcisi Memiş Sarı yaptı. Demokrasinin temel ilkelerini durmaksızın ayaklar altına alan iktidarın; Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden alarak yerlerine bir kez daha kayyum atadığını belirten Memiş Sarı, “Belediye başkanları hakkında yürütülen adli-idari soruşturmalar bahane edilerek yapılan bu gasbın, demokrasiyle ve hukukun üstünlüğü anlayışıyla bağdaşır hiçbir yanı bulunmamaktadır” dedi. Yaşananların, AKP’nin demokrasiye ve halk iradesine bakışının özeti olduğunu vurgulayan Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanının kararının, halkın iradesinden üstün görüldüğü bu anlayış, benzerlerini darbe dönemlerinde gördüğümüz faşizan bir yönetim zihniyetinin ürünüdür. Uygulanan tekçi ve faşizan politikaların sonucu olarak halkın ezici çoğunluğunun Meclise, yargıya, adalete, basına inancı ve güveni oldukça zayıflamıştır. Yandaş olmayan yapı ve kurumlar ise etkisizleştirilmeye, kriminalize edilmeye, hatta pervasızca “terörist” olarak tanımlanmaya çalışılmaktadır.

Gelinen aşamada irade gaspları ile seçimler anlamsızlaştırılmakta, umutsuzluğun egemenliği sağlanmaya ve “artık yeter” diyen kitlelere çaresizlik duygusu aşılanmaya çalışılmaktadır.

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Eş başkanlarının görevden alınarak yerlerine valilerin kayyum olarak atanması, birçok şehirde aralarında belediye meclis üyelerinin, HDP-DBP üye ve yöneticilerinin de olduğu 418 kişinin gözaltına alınmasının temel amacı budur. OHAL döneminde yüze yakın belediyeye kayyum atanmış, bu belediyede çalışan 3 Bini aşkın işçi iten atılmıştır. Bir önceki kayyum dönemi yolsuzluklarını halkın gözleri önüne seren; sefahat, talan ve yağmadan ibaret yönetim anlayışını teşhir eden belediye başkanları görevden alınırken ileri sürülen temelsiz gerekçeler, seçmenlerin ve bizlerin gözünde yok hükmündedir. Halkın yüzde 50’den fazlasının iradesi ile seçilen başkanlara karşı gerçekleştirilen irade gasbı, rejimin faşist karakterini bir kez daha göstermiştir. Sandıkta kaybedileni demokrasi dışı yollarla gasp etmeye çalışmak, bunu alışkanlık haline getirmek, tek adam rejiminin siyasal ahlak düzeyinin de göstergesidir.

Kayyum politikası, ülkede demokrasiden, barıştan, emekten yana olan herkese verilmiş bir gözdağıdır.. Kimsenin kendini halkın iradesi ve yargının yerine koyma hakkı yoktur. Halkla hiçbir bağı olmayan, halka karşı hiçbir sorumluluk duygusu taşımayan kayyumlar sadece demokrasiye değil, atandıkları yerel yönetimlere de büyük ve kalıcı zararlar vermektedir. Rejimin temel bir özelliği haline gelen sivil darbeciliği kabul etmedik, etmeyeceğiz.

Demokrasi, seçilmişlere saygı, hukuk ve adalete güven duygusu “sağlık” göstergesidir. Derinleşen ekonomik krizin geniş yoksul halk kesimlerinde yarattığı öfke tüm kışkırtmalara rağmen demokratik bir şekilde sandığa yansımıştır. Halkın iradesinin yok sayılması, derinleşen ekonomik krizle berabere işçi emekçi yoksul halklara bütünlüklü bir saldırı olduğunu ve ülke ciddi bir yönetememe krizine doğru iktidar eliyle sürüklendiğini görmekteyiz. Halkın iradesine kayyum atanamaz.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ı seçen irade bizim de irademizdir.

Bu hukuksuz ve antidemokratik zihniyete karşı, tüm kutuplaştırma ve düşmanlaştırma çabalarına rağmen birleşik mücadelenin gücüne inanan emek ve demokrasi güçleri olarak, saldırıları birliğimizle püskürtebileceğimizi bir kez daha hatırlatıyor, demokrasiden yana bütün kesimleri faşizme karşı barış ve demokrasi mücadelesinde omuz omuza durmaya davet ediyoruz.”

Basın toplantısı sonrasında, açıklamanın yapıldığı binanın önünde kayyum atamalarını ve valilik yasağını protesto eden yurttaşlara yönelik polisin tutumu nedeniyle kısa süreli bir gerginlik yaşandı.