TMMOB İKK, 17 AĞUSTOS’U UNUTTURMAMAK İÇİN YÜRÜDÜ

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 20. yıl dönümü dolayısıyla TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından bir basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Marmara Depremi’nin 20. yıl dönümü nedeniyle İMO İzmir Şubesi yürütücülüğünde, Konak ve Karşıyaka Kent Konseylerinin desteğiyle TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen basın açıklaması, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan ÖSYM Bürosu önünde gerçekleşti. TMMOB İzmir İKK Dönem Sekreteri Melih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, İzmir’in 1. derece deprem bölgesi ve yapı stoku açısından kötü durumda olduğu ifade edilerek, “Bunları 1999 yılında yapılan RADİUS Projesi, 2009 yılında gerçekleştirilen ‘Afet Riskini Azaltma Sempozyumu’ ve 2012 yılında yapılan Balçova ve Seferihisar Yapı Stoku Envanter Çalışmaları neticesinde söyleyebiliriz” denildi. Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2004 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın yapmış olduğu ‘1.Deprem Şurası’ ve yine 2009 yılında aynı Bakanlığın yapmış olduğu ‘Kentleşme Şurası’na çok sayıda bilim insanı ve uzman katılmış ve son derece önemli çalışmalar yapılmıştır. Fakat devlet bürokrasisinin sürekli olarak değiştirilmesi ve ‘LİYAKAT ölçüsüne bağlı kadrolar yerine’ söz dinleyen ve ‘arka bahçe’ olan kadroların göreve getirilmiş olması; ayrıca ‘rant anlayışının depremin’ önüne geçmesi nedeniyle ‘deprem zararlarını azaltmak ve planlı bir kentleşmeyi’ sağlamak için hazırlanan raporlar uygulama alanı bulamamıştır.

Acil olarak yapılması gereken;

Yeni yayımlanan Bina Deprem Yönetmeliği’ndeki zemin durumunu ve fay hatları ile ilgili bilgilerle beraber ‘ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANINI-UDSEP 2023’ün güncellenerek uygulamaya konması gerekmektedir.

RADIUS Projesi çerçevesinde ortaya çıkan ‘İzmir Deprem Master Planı’ ve  ‘Radius Sonuç Raporu’, İzmir’de olası deprem zararlarını azaltmanın temel koşullarını ortaya koymaktadır. Bu projenin günün şartlarına göre güncellenmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Radius Projesinin güncellenebilmesi için İzmir’in Yapı Stoku Envanterinin çıkarılması gerekmektedir.

8 Haziran 2018 tarihinde çıkarılan imar barışı ile kaçak yapılaşmaya göz yumulmuş niteliksiz, mühendislik hizmeti almayan, yapı güvenliğini vatandaşının vicdanına teslim eden bir yapı stoku ortaya çıkmıştır. İmar barışı ile daha da sağlıksız hale gelen, yıkılmak için depreme dahi ihtiyaç duymayan yapı stokumuzun tamamıyla tespit edilmesi ve aciliyet arz eden bölgelerin bir an evvel kentsel dönüşüme tabi tutulması gerekmektedir. Oy ve rant uğruna yeni İmar Barışları gündeme getirilmemelidir.

Yakın zamanda Denizli’de de yaşadığımız gibi deprem her an olabilmektedir.

Deprem bir doğa olayıdır, depremi afete dönüştüren ise yıkılan yapılardır. Yapıların yıkıcı etkisini azaltmak için;

  • Mevcut yapı stoku iyileştirilmeli, onarılmalı ve güçlendirilmelidir
  • Yeni yapılacak olan yapılar; bilimin, tekniğin ve mühendisliğin ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde inşa edilmelidir.

Bu nedenle proje üretim sürecinden yapı üretim sürecine tüm evreler, konusunda uzman mühendis, mimar ve şehir plancıları tarafından denetlenmelidir.”

Basın açıklamasının ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca Gündoğdu Meydanı’na kadar devam eden bir meşaleli yürüyüş gerçekleştirilirken, meydana gelindiğinde, depremde yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşunda bulunularak denize karanfil atıldı.