KADINLAR, KARABURUN BİLİM KONGRESİ’NDE BULUŞTU

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu, 6 Eylül Cuma günü 14. Karaburun Bilim Kongresi kapsamında gerçekleştirilen “ Sınıf Mücadelesi ile Feminist Mücadelenin Kesişiminde Kadın Olmak” başlıklı oturuma ve “Feminist Forum”a katıldı.

Feminist Cuma”, Karaburun Bilim Kongresi için olduğu kadar Türkiye’deki feminist hareket için de önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Kadınlar tarafından, 6 Eylül Cuma günü “Sınıf Mücadelesi ile Feminist Mücadelenin Kesişiminde Kadın Olmak” başlıklı bir panel organize edildi. Panelde KESK (Eğitim-Sen ve SES), Birleşik Metal-İş, TTB ve TMMOB’de aktif mücadele yürüten kadınların katılımıyla meslek odaları ve sendikalar feminist bir gözle irdendi. Konuşmaların ilk turunda sendikalarda, meslek odalarında kadın olmak –olanaklar, sınırlılıklar, engeller incendi. İkinci turda ise krizin kadınlara etkisine odaklanılarak, sendikalarda ve meslek odalarında kriz öncesinde ve krize karşı mücadele sürecinde feminist örgütlerle ilişki tartışıldı.

Öğleden sonra oturumunda Çullu mevkiine çıkılarak, çınar ağaçlarının gölgesinde feminist bir forum yapıldı. Forumu, İstanbul Yoğurtçu Kadın Forumu’ndan ve internet üzerinden toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair yayınlar yapan Çatlak Zemin’den kadınlar örgütledi. Forumda bir araya gelen yaklaşık 140 kadınla feminist örgütlenme, feminist grevleri, bilgi ve arşiv paylaşımı konuşularak tartışıldı.

Aynı günün akşamında tüm kadınlar iskeledeki yemekte buluştu.