İEDG: “YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZEN İSTİYORUZ”

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, ilk 1 Mayıs’ın kutlandığı Basmane’de bulunan çınar ağacı altında 1 Mayıs kutladı. Kutlamaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da katıldı.

“Faşizme karşı omuz omuza”, “Her yer 1 Mayıs, alanlardayız”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarının atıldığı açıklamada, İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz konuştu.

Barlık Obuz, açıklamasında kapitalizmin, insanlığın, doğanın ve yaşamın üzerine çöken “ortak hastalığımız” olduğunu belirterek, “Bu uygarlık krizi bir kez daha gösteriyor ki, bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamış” dedi.

Yeni bir toplumsal düzen istediklerini dile getiren Barlık Obuz, “Toplumları hastalığa, dünyayı ekolojik krizlere, üretenleri açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe mahkûm eden bu düzen, Türkiye ve dünya halklarının sırtında bir yüktür. Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, bilgimizle dönüyor, öyle ise biz bu düzeni emekten, demokrasiden, barıştan yana değiştirebiliriz” dedi.

Funda Barlık Obuz son olarak “İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen kuracağız. Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği yeni bir toplumsal düzen kuracağız. Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dünyanın büyük bir krizle yüz yüze olduğunu vurgulayarak, “Bu krizden sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylüyorlar. Peki bu dünya nasıl bir dünya olacak, tam da bu noktada emeğin ve dayanışmanın önemi çok daha fazla öne çıkıyor. Birbirimize daha güçlü bir şekilde sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bu daha başlangıç mücadeleye devam” dedi.

Açıklama, saygı duruşu ve 1 Mayıs marşı ile sona erdi.