”Yerel Yönetimlerde Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İş Güvencesi” Konulu Çevrimiçi Söyleşi

TMMOB İzmir İl Koordinasyonu Mesleki Haklar Çalışma Komisyonu sekreteryasında 13.10.2020 Salı günü saat 20.30 da DİSK Genel-İş ve DİSK Birleşik Metal İşçileri Sendikası Vekili Sn. Avukat Muradiye KAVUT  ve TÜM BEL-SEN İzmir 1 No’lu Şube Yürütme Kurulu Üyesi Sn. Makina Mühendisi Eren ÇETİNDERE ‘nin konuşmacı olduğu “Yerel Yönetimlerde Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İş Güvencesi” konulu çevrimiçi söyleşi gerçekleştirilmiştir.