TMMOB İZMİR İKK, İZMİR TABİP ODASI, İZMİR BAROSU ORTAK BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu tarafından 30 Ekimde yaşadığımız Deprem felaketi ile ilgili olarak sahada yürütülen teknik ve yardım çalışmaları ile ilgili olarak yapılan değerlendirmelere ilişkin ortak bir basın açıklaması yapıldı. TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut AKDEMİR tarafından okunan açıklama kapsamında; TMMOB İzmir İKK, İzmir Tabib Odası, İzmir Barosunun tüm üyeleri ve uzman kadrosu ile hasar tespit çalışmaları, arama kurtarma faaliyetleri, geçici barınma alanları ve bu alanlarda yürütülen sağlık desteği ve hukuki süreçler ile ilgili çalışmalarını yürüttüğü, ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde tüm birikimi ile yer alması gerektiğinin öneminden bahsedildi.

Alanda arama  – kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi ve depremden zarar görenlere yönelik destek çalışmalarının düzenli olarak yapılması için tüm ilgili kurumlar ile birlikte işbirliği ve dayanışma içerisinde olma önceliği belirtilirken,bu felaketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağını, sürecin takipçisi olacağımız ifade edildi.

TMMOB İzmir İKK, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, destek veren belediyeler ve tüm kurumsal birimler ile gönüllü kuruluşlar felaketin yaşandığı andan itibaren sahada arama – kurtarma  ve yardım çalışmalarını yürüttüğü belirtilirken; Yaşadığımız süreçte yurttaşlarımızın yaşam hakkı vazgeçilmez önceliğimiz olduğu bununla birlikte  barınma, sağlık, güvenlik, beslenme gibi insani taleplerinin güvence altında olmasının takipçisi olduğumuz dile getirildi.

TMMOB İzmir İKK, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası olarak öneriler ve değerlendirmelerin ayrıntılı olarak paylaşıldığı basın açıklaması tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.