CHP GENEL BAŞKANI Sn. KEMAL KILIÇDAROĞLU TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULUNU ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU İzmir programı kapsamında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulunu ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP İl Yönetimi ve CHP’li Belediye Başkanları katılımı ile İzmir Mimarlık Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya TMMOBa bağlı Odaların İzmir Şube Başkanları ve temsilcileri  katıldı.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut AKDEMİR tarafından İzmir Depremi sürecinde yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler paylaşılırken; TMMOB Olmasaydı İzmir Nasıl Bir Kent Olurdu sorusuna cevaben Kordon Yolu, Konak Meydanı, İstinyePark Projesi, Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir Körfez Geçişi Projeleri gibi örnekler ile TMMOB ve bağlı Odalar tarafından Kente yönelik yürütülen projeler ve Kent Suçları Haritası üzerinden değerlendirmeler yapılırken, diğer taraftan devam eden kente yönelik projeler ile ilgili görüşler ve mücadeleler paylaşıldı.Kentin Planlanmasına yönelik kararlar, Doğal Sit Statülerindeki değişiklikler, Elektrik Fabrikası örneği gibi kent kimliğin yönelik müdahaleler ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. İnciraltı ve Çeşme Turizm Projesi ile ilgili görüşlerin paylaşıldığı sunum kapsamında; Yerel Yönetimlerin kamucu ve halkçı belediyecilik anlayışına uygun olarak kamu ve tolum yararı, bilim, mühendislik ve hukuka uygun davranmaları noktasına vurgu yapıldı. Bu kapsamda mühendis mimar ve şehir plancılarının özlük hakları, TMMOB asgari ücret tarifesinin uygulanması ve mesleki denetim sürecinin de bu anlayışın bir ürünü olarak yerel yönetimlerde uygulanması gerekliliğinin altı çizildi. Yerel Yönetim çalışmalarında da liyakat ve etik kavramı ile mahkeme kararlarına uyulması ve hukuka uygun davranılması gerektiği belirtildi.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından yapılan değerlendirme ile sağlıklı ve yaşanabilir kentler ve ülkede yaşayabilme hedefinin temelinin bilim mühendislik ve planlama olduğu, bu sürecin de hukuk, adalet, liyakat ve ahlak vurgusu yapıldı.  TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından İzmir İçin yapılan mücadelenin çok değerli olduğu ve devam etmesi gerektiğini belirten Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU; Yerel Yönetimler ya da Belediye Başkanları ile çözülemeyen her konuda doğrudan kendisine ulaşılmasını isteyerek, Belediye Başkanlarına da hukuka ve mahkeme kararlarına uyun çağrısı yaptı.

Kent ve kamu adına atılacak her adımda bilimin ve bilginin ışığında, meslek örgütleri ile birlikte hareket eden bir yönetim anlayışının tüm Türkiye’ye yayılması dileği ile Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU’na ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu