TMMOB’LU KADINLAR HÜLYA GÜLBAHAR İLE HAKLARINI KONUŞUYOR

Biz Marjinal Değiliz!

Hakkını İsteyen Çoğunluğuz !

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ”  dolayısıyla 26 Kasım 2020 tarihinde Avukat Hülya GÜLBAHAR ile bir söyleşi düzenledi.

Moderatörlüğünü Hale KOLAY ve Ferda YAMANLAR’ın yaptığı söyleşiye Türkiye’nin farklı illerinden altmıştan fazla  mimar, mühendis, şehir plancısı kadın katıldı.

Kadın Hakları konusunda çalışmaları ile tanınan avukat Hülya GÜLBAHAR ile

 • Dominik Cumhuriyetinde askeri cuntaya karşı mücadele ederken katledilen Mirabel kardeşler,
 • 24 Kasım 2011’de parlamentosunda onaylayan ilk ülke olduğumuz, ancak bu senenin başından beridir, imzamızın çekilmesi şeklinde üzerinden tartışmalar yürütülen, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul’da imzaya açılmış olması nedeniyle kısaca “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen sözleşme)
 • 300’ü aşkın bileşenden oluşan ve 150’ye yakın sivil toplum örgütü, meslek odası ve sendika tarafından desteklenen ( EŞİK ) Eşitlik İçin Kadın Platformu,
 • Türk Ceza Kanunu’nun Kişilere Karşı Suçlar kısmında, İşkence ve Eziyet bölümünde, Maddedeki , “ Eziyet suçu“ nun kapsamı,
 • 2010 anayasa paketinde yer alan pozitif ayrımcılık kavramı,
 • Kadına yönelik bütçe,
 • Mağdurun-“Kadının “- beyanı esastır,
 • Kadına karşı şiddetin önlenmesi için uygulanması gereken 12 adım,
 • Kadın cinayetleri,
 • Kadın haklarının araçsallaştırılması,
 • Boşanma komisyonu raporu,
 • Medeni kanunun tartışmaya açılan maddeleri,
 • TCK 103,
 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun,

konuşuldu.

Avukat Hülya Gülbahar; konuşmasının bitiminde yöneltilen soruları cevapladı.

Söyleşiden kalanlar ise;

Kadına karşı şiddeti kullanarak bunu araçsallaştırarak özgürlüklerin kısıtlanmasına alet olmayacağız.

Biz sadece; Bizden alınan zaman, para ve itibarı geri istiyoruz, hakkımızı istiyoruz.

Biz marjinal değiliz!

Biz haklarını isteyen çoğunluğuz!

İstanbul Sözleşmesi uygulansın!

 oldu.

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu