KARMA ÖRGÜTLERDE FEMİNİST MÜCADELE

TMMOB İzmir İKK Kadın  Çalışma Grubu; Doç. Dr. Melda YAMAN  ile, 23 Aralık 2020 tarihinde, ‘’ Karma Örgütlerde Feminist Mücadele ’’ başlığı altında, Kadın Çalışma Grubu ve alt çalışma grubu üyeleri ile TMMOB İzmir İKK bileşeni odaların yönetim kurulunda yer alan kadın üyelerin katıldığı bir söyleşi düzenlendi.

Söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen İnşaat Mühendisi Sibel TATAR, yaptığı açılış konuşmasında; demokratik bir meslek örgütü olan TMMOB’a bağlı odaların  kadın mühendis, mimar ve şehir plancı üyeleri olarak, teknik alanda olduğu kadar sosyal alanda da öncü görevini sürdüren ve her türlü ayrımcılığa, dışlamaya, yok sayılmaya karşı mücadele eden  örgütümüzün demokratik  anlayış ve ilkelerinden güç alarak, örgüt içinde  daha eşitlikçi ve cinsiyet ayrımının olmadığı çalışma ortamları inşa etmek için yapılabilecekleri belirlemek ve geliştirmek üzere bu söyleşinin düzenlendiğini belirtti.

Mimar, Mühendis ve Şehir plancısı çok sayıda kadın üyenin  yer aldığı  toplantıda;  Ekonomist olmasının yanı sıra Elektrik-Elektronik Mühendisi bir TMMOB üyesi   olan Melda YAMAN; karma örgütlerde feminist mücadelenin son derece zorlu olduğunu ve  sınırlılıklar taşıdığını kadınlar açısından daha özgür ve daha eşitlikçi bir yapıda yol almayı başarabilmek için, verilecek mücadelenin son derece önemli  olduğunu belirtti.

Konuşmasının ilk bölümünde, feminizmin, aile, evlilik, hane içindeki iş bölümü ve   bakım yükünde temellendiğini vurgulayarak, farklı meslek alanlarında çalışan kadınların ( işçi, hekim, mühendis, bankacı vb ) ortak yönlerinin aynı zamanda   hane içi yükünü de  taşımak olduğunu ve bu durumun erkeklerle aralarındaki eşitsizliği güçlendirdiğini  ifade etti. 

Feminizmin tarihsel gelişiminden söz eden Melda YAMAN, dünya için tarihsel bir dönemeç olan 1789 Fransız ve 1917 Rus Devrim’i süreçlerinde kadınların ön saflarda, mücadelenin öncüsü olarak  yer aldıklarını ancak erkek egemen bakış açısı ve ataerkil yaklaşımlarla sindirilip, geri planda bırakıldıklarını anlatarak sözlerine şöyle devam etti;

     ‘’Antik dönemde de bir çok kadın filozoflar olduğu halde biz bundan ancak elli yıl önce haberdar oluyoruz ve bunu da feminist tarihçiler ortaya çıkarıyor.   Erkek egemen düşünce kadını mücadele içinde kısıtladığı gibi tarih içinde de görünmez kılmıştır.’’

Kadınların mücadelesinin eril dile, ataerkil yapıya ve cinsiyetçi tavırları benimseyen topluma karşı verilmesi gerektiğini vurgulayan Melda YAMAN,  eşitliğin, bütün emek süreçlerinde kadın ve erkeğin eşit bir şekilde yer almasıyla ve toplumsal kaynaklardan eşit bir şekilde faydalanabilecekleri alanların yaratılmasıyla gerçekleşeceğini söyledi.  Eşitsizliğin sistematik bir şekilde gerçekleşiyor olmasının ancak çok yönlü ve uzun soluklu bir mücadele ile yok edilebileceğini, kadının güçlenme ve var olma mücadelesini aklıyla, emeğiyle ve duygularıyla sürdürmesi gerektiğini  de sözlerine ekledi.

Toplantı, Demokratik bir kitle örgütü olan TMMOB içinde sürdürülecek feminist mücadelenin, örgüte üye olan kadınların yönetim kademelerinde ve karar mekanizmalarında eşit bir şekilde yer almaları için son derece önem taşıdığı konusunda hem fikir olan  katılımcıların,  soru ve katkılarıyla sona erdi.

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu