TANIŞMA ÇAYI

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu

Tanışma Çayı “ etkinliği,

 TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından, 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 15.00-17.00 arasında, yeni dönem için bildirilen Şubelerin temsilcileri ve Şube Yönetim Kurullarında yer alan kadın üyeler ile tanışmak amacıyla Web üzerinden bir “ Tanışma Çayı” düzenlendi.

Etkinlik, altmış kadın üyenin katılımıyla, Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Aysun YILDIZ ve İçmimarlar Odası’ndan Zeynep GÜNÇÜ moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu Dönem Sözcüsü Güniz GACANER ERMİN açılış konuşmasında, 2008 yılı 40. TMMOB Genel Kurulunda “ İKK’ların bulunduğu tüm illerde kadın çalışma gruplarının oluşturulması” kararının alınmasından bugüne kadar geçen süreçte, şubelerde Kadın Komisyonlarının kurulmasına dair farkındalığın artması, oda merkezlerinde merkez kadın komisyonlarının, TMMOB Kadın Çalışma Grubu’nun, TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasının ( CATS ) kurulması gibi Kadın Örgütlenmesinin kazanımlarına değinip, 2009 yılından bu yana iki yılda bir kadın kurultayları, 2015 yılından bu yana da iki yılda bir kadın sempozyumları gerçekleştirildiğini belirtti.

GACANER ERMİN , Pandemi sürecinde kadınların artan iş yükü ve ağırlaşan çalışma koşulları ile mücadele ettiklerine, bunun yanında tüm dünyada kadınların bu süreçte daha çok şiddete maruz kaldıklarına, kadına yönelik psikolojik, cinsel, fiziksel şiddet ile çocuk istismarının arttığına dikkat çekti. Pandemi döneminde ekonomik ve sosyal açıdan kadınlar güçlendirilmeli, herhangi bir düzenli geliri olmayan kadınlar tespit edilerek maddi destek sağlanmalı, işlerinden edilmiş kadınların iş güvenceleri sağlanmalıdır dedikten sonra GACANER ERMİN , özellikle pandemi sürecinde ülkemizde her gün 3-4 kadın öldürülürken; İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkili bir biçimde uygulanmalı ve kadına yönelik artan şiddete karşı acil eylem planı oluşturularak hayata geçirilmelidir diyerek konuşmasını tamamladı.Daha sonra 2008 yılından itibaren Kadın Çalışma Grubunun kuruluşunda yer alan ve grubun gelişmesine katkı sunan mühendis, mimar ve şehir plancı kadınlar söz aldılar.

İlk sözü alan Vezan KARABULUT, Kadın Komisyonunun temelinin 8 Mart 2008’de Dünya Kadınlar Gününün ve bildirisinin İKK bileşeni olan odaların şubelerinin kadın üyeleri tarafından hazırlanması talebiyle atıldığını, talebin olumlu karşılandığını ve bunun üzerine Yönetim Kurullarında görev yapan yaklaşık 40 kadın üyenin bir araya gelerek ortak bildiri ve bir etkinlik düzenlediğini söyledi.Kadın Çalışma Grubunun oluşturulduğu, 29 Mayıs – 1 Haziran 2008 tarihindeki 40. Dönem TMMOB genel kuruluna İzmir’den bir önerge hazırlandığını ve önergeyi genel kurulda kendisinin okuduğuna değinen KARABULUT, cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili başka bir önerge ile birleştirilerek önergelerinin kabul edildiğini söyledi.Bunun sonrasında da birer birer her şubede Kadın Komisyonlarının kurulmaya başlandığına, ardından Kadın Kurultayları ve sempozyumların geldiğine, mücadelenin henüz bitmeyip eşit temsil hakkını alana, eş başkanlık sistemini tüzüklere, yönetmeliklere geçirene kadar devam edeceğine değinen KARABULUT konuşmasını Birhan KESKİN’in İZ şiiri ile tamamladı.

Vezan KARABULUT’un ardından söz alan Kadın Çalışma Grubu’nun kuruluşundan bu yana çalışan ve dönem sözcülüğü, sözcü yardımcılığı yapan kadınlar bu süreçte yapılan etkinliklerin yer aldığı sunum eşliğinde, verilen mücadele ve çalışmalara dair bilgilendirmeler yaptılar.

Daha sonra katılımcılar, tek tek kendilerini tanıttılar.

Ardından, “Serbest Kürsü” bölümünde söz alan kadınlar, hem geçmişte yapılan çalışmalara, hem de gelecekte neler yapılabileceğine dair fikirlerini paylaştılar.Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.