ÇERNOBİL FELAKETİNİN YILDÖNÜMÜNDE GAZİEMİR’DE BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

26.04.2021 Tarihinde Çernobil Nükleer Felaketinin Yıldönümünde TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu tarafından İzmir Gaziemir Eski Kurşun Fabrikasında bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut AKDEMİR, İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfü ÇAMLI, İzmir Barosu 2. Başkanı Sinan BALCILAR’ın katıldığı ortak açıklama kurul adına  Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı E. Helil İNAY KINAY tarafından paylaşıldı.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut AKDEMİR tarafından; Çernobil Felaketi Yıldönümünde İzmir’in Çernobili Gaziemir’i unutturmayacağımız ifade edilerek, ülkemizde nükleer santral projelerine ilişkin yürütülen tüm süreçlere karşı mücadelenin devam edeceğini, nükleer santralleri mutfak tüpünden daha az zararlı gören anlayışın Gaziemir’de 2007 yılında tespit edilen nükleer atıkları 2021 yılına geldiğimiz 14 yılda hala temizleyemediğini ifade etti. TMMOB’un Gaziemir’in takipçisi olduğu ve unutturmayacağını ifade eden Aykut AKDEMİR, Aliağa’da söküm için satın alınan ve nükleer atık, asbest ve tehlikeli atık içeren Sao Paulo Gemisini de hatırlatarak, ülkemizin , kentimizin atık çöplüğü olmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı E. Helil İNAY KINAY tarafından paylaşılan açıklama kapsamında Çernobil Felaketinin 35. yılında İzmir kentinin Gaziemir’de ülkeye girişi yasak olan, nükleer santral atıklarından kaynaklı radyoaktif atıklar ile birlikte 14 yıldır yaşamaya devam ettiği belirtildi.
Nükleer Santrallerin çevre ve sağlık etkilerinin ağır sonuçlarını yaşayan dünya bu teknolojiden vazgeçerken, ülkemizde devam eden projeler ile nükleer santralleri mutfak tüpünden daha az tehlikeli gören anlayışın Gaziemir’de bulunan atıklar ile ilgili bugüne kadar çözüm üretilmemesi çevre ve halk sağlığının yok sayıldığının göstergesidir denildi. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu , İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası tarafından sürecin takipçisi olunduğu, Gaziemir’in unutturulmayacağı ifade edilen açıklama kapsamında  kamusal ve toplumsal sorumluluğumuz gereği  Gaziemir’i  birlikte takip ettiğimizi bir kez daha yineleyerek cevabını alamadığımız sorularımızı tekrar tekrar sormaya devam ediyoruz

Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde sökülmek üzere satın alınan, 1963-2000 yılları arasında Fransız Donanmasında sonra Brezilya Donanmasında kullanıldıktan sonra hurdaya ayrılan ve bu süreç içerisinde nükleer denemelerde kullanıldığı, asbest ve bir çok tehlikeli kimyasal atık içerdiği iddia edilen Uçak gemisi NAe Sao Paulo ile ilgili mücadele de, sürdürülebilir kentlerde sağlıklı yaşam mücadelemizin güçlenerek devam etmesi zorunluluğunu ortaya koyuyor..

  • Gaziemir`de depolandığı anlaşılan radyoaktif ve zehirli maddelerin bölgeden uzaklaştırılması konusunda neler yapılmıştır? Alan ne zaman temizlenecektir?
  • Bölgeden uzaklaştırılacak atık miktarı nedir nerede bertaraf edilecektir?
  • Alanda mevcut kirlilik ve etkilerine yönelik izleme ve ölçümler düzenli olarak gerçekleştirilmekte midir?
  • Bölgede sağlık taraması ve izleme çalışması yapılmış mıdır?
  • Ülkemize girişi yasak olan nükleer atıkların bölgeye nasıl geldiği konusunda çalışmalar nelerdir?
  • Sürecin sorumluları hakkında yürütülen hukuki süreç ve çalışmalar nelerdir?
  • Firmaya kesilen Çevre Cezası ile ilgili süreç nedir?
  • Ülkeye girişi yasak olan atıkları, bahçesine gömen ve başka bir alanda faaliyetine devam eden firma ile ilgili yürütülen süreçler nelerdir?
  • İlgili Kurumların alanda yürütülecek çalışmalara ilişkin programı, takvimi ve süreci nedir?

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Barosu, İzmir Tabib Odası olarak, konunun takipçisi olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; ilgili kurum ve kuruluşları sorularımızın cevaplanması, kamuoyunu bilgilendirme ve bu süreçte görevini ihmal eden ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilgili gerekli idari ve adli süreçlerin yürütülmesi için gereğinin yapılması çağrımızı tekrarlıyoruz… denildi.

İzmir Tabip Odası adına  konuşma yapan Seha YÜKSEL tarafından Çernobil Felaketinin yarattığı yaşam sorunları ortadayken nükleer santrallere izin verilmeyeceğini belirtti. Gaziemir’de bulunan radyoaktif atıklar ile ilgili sürecin takipçisi olduklarını belirten Seha YÜKSEL yaşamdan daha önemli hiç bir proje olmayacağını ifade etti.
Gaziemir Belediye Başkanı Halil ARDA’nın da katılımı ile destek verdiği açıklama kapsamında; Gaziemir’de sorunun çözümü noktasında uzun yıllardır mücadele eden TMMOB, İzmir Barosu, Tabip Odası ve diğer tüm paydaşlara teşekkür ederek, 29 Nisan tarihinden itibaren başlatacağı Duran Adam Eylemi için destek çağrısı yaptı. Bölge Halkı ve platformlar tarafından da destek verilen basın açıklama tam metnine buradan ulaşabilirsiniz..

 

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU