DEPREM SONRASI KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ASBEST TEHLİKESİ “BASIN AÇIKLAMASI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Deprem Sonrası Kentsel Dönüşümde Asbest Tehlikesi” Basın Açıklaması” Gerçekleştirildi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası ve ASUD olarak 14.05.2021 tarihinde çevrimiçi platformda gerçekleştirdiğimiz  “Deprem Sonrası Kentsel Dönüşümde Asbest Tehlikesi” konulu basın toplantısı kapsamında; TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Adına  TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut AKDEMİR, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı E. Helil İNAY KINAY, Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şb. Başkanı Mehlika KOÇ, İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfü ÇAMLI ve  Ahmet SOYSAL, ASUD adına Selda ALTINTOP katılımı ile Deprem Sonrası İzmir’de yürütülen yıkım çalışmaları ve kentsel dönüşüm süreçlerinde maruz kalınan riskler ve asbest tehlikesi üzerine görüşlerimiz paylaşılmıştır.


TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut AKDEMİR tarafından İzmir’de yaşanan Deprem süreci ve sonrasında yürütülen yıkım çalışmalarından kaynaklanan toz, atık ve asbest  etkileri ile ilgili olarak Yerel Yönetimlere çağrıda bulunularak çevre ve halk sağlığının korunması için önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına  Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şub. Başkanı Mehlika KOÇ tarafından Asbest ve Binalarda Asbest içeren malzemeler hakkında bilgilendirme yapılırken, 2010 yılında kullanımı yasaklanmış olmasına rağmen hayatımızda var olduğu ifade edildi. Bu kapsamda bina yıkım süreçlerinde asbest raporlarının olması gerektiği ve asbest söküm uzmanları denetiminde çalışmaların yürütülmesi gerektiği belirtilirken bir kaç saatte verilen “Asbest Yoktur” raporları ile sürecin göz ardı edildiği konusuna vurgu yapıldı.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı E. Helil İNAY KINAY tarafından; bina yıkım süreçlerinin asbest, tehlikeli atıklar, toz, gürültü gibi çevresel etkilerinden bahsedilerek kentsel dönüşüm uygulamalarında yıkım süreçleri ve etkilerinin yönetilemediği, deprem ile birlikte çok sayıda binanın yıkım çalışmaları ile Bayraklı, Bornova Bölgesi başta olmak üzere vatandaşların toz, gürültü ve asbest riski ile yaşamak zorunda kaldığı ifade edildi. Açıklama kapsamında bina yıkımlarının ilgili mevzuatlarına uygun, planlı ve kontrollü, uzmanlar denetiminde yürütülmesi gerektiği ve sürecin tüm aşamalarının merkezi ve yerel idareler tarafından denetlenmesi gerektiği belirtildi.

İzmir Tabip Odası adına Başkan Lütfü ÇAMLI ve Ahmet SOYSAL tarafından yapılan değerlendirmelerde, asbestin Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), tarafından “kesin kanserojen” tanımlanması ile 1. grupta sınıflandırıldığı belirtilerek, asbestin yaratacağı sağlık sorunları ve kanser etkisi nedeni ile bölge halkının büyük risk altında olduğu vurgusu yapıldı. ASUD adına Selda ALTINTOP tarafından ,sahada yapılan uygulamalardaki eksiklikler dile getirilerek, sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için uzman kadrolara ve denetime ihtiyaç olduğu, yerel yönetimlerin ilgili rapor ve belgeleri talep etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Katılımcıların da görüşlerini aktardığı toplantı kapsamında Jeoloji Müh. Odası İzmir Şb. Başkanı Bora SONYUVAR tarafından Yıkım Yönetmeliği çalışmalarına ve sürecin önemin vurgu yapıldı.

 

Basın Açıklaması tam metnine  buradan ulaşabilirsiniz..
Saygılarımızla..

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu