ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ TARAFINDAN “SERMAYEYE KAYNAK AKTARMANIN YENİ ADI: MİLLET BAHÇELERİ” KONULU BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanununun 9. maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak, 05.2021- 01.06.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olan; İzmir ili, Bergama ilçesi, Ertuğrul Mahallesi 46 ada 8 parsel, 227 ada 6 parsel ve 49 ada 18 parsellere ilişkin ilgili belediyesince hazırlanan Millet Bahçesi, Ticaret ve Yol alanına ilişkin 1/25000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği  ile ilgili olarak Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından 09.06.2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklaması metnine buradan ulaşılabilmektedir.